فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با سلامت عمومي در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با سلامت عمومي در دانشجويان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با سلامت عمومي در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با سلامت عمومي در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ساده و چندگانه بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با سلامت عمومي در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :18

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با سلامت عمومی اجرا گردید. جامعه تحقیق کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دو دانشگاه آزاد اسلامی و شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 88-87 بود. نمونه پژوهش 400 نفر از این دانشجویان بود، که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس بخشودگی بین فردی، مقیاس راهبردهای مقابله اسلامی و پرسشنامه (GHQ) سلامت عمومی. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با سلامت عمومی همبستگی ساده و چندگانه معنی دار وجود داشت (P<0.001 – P<0.0001).
كلید واژه: بخشودگی، راهبردهای مقابله اسلامی، سلامت عمومی

توضیحات بیشتر