فایل ورد جداسازي و شناسايي دو گونه باكتري اكسيدكننده سولفيد سديم و ارزيابي اثر آنها در كاهش توليد گاز SH

لینک دانلود

 فایل ورد جداسازي و شناسايي دو گونه باكتري اكسيدكننده سولفيد سديم و ارزيابي اثر آنها در كاهش توليد گاز SH دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جداسازي و شناسايي دو گونه باكتري اكسيدكننده سولفيد سديم و ارزيابي اثر آنها در كاهش توليد گاز SH  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جداسازي و شناسايي دو گونه باكتري اكسيدكننده سولفيد سديم و ارزيابي اثر آنها در كاهش توليد گاز SH،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جداسازي و شناسايي دو گونه باكتري اكسيدكننده سولفيد سديم و ارزيابي اثر آنها در كاهش توليد گاز SH :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: گازهای سمی از مهمترین فاكتورهای شیمیایی آب بوده كه به هنگام افزایش بیش از حد غلظت آنها، باعث به مخاطره انداختن سلامت آبزیان می شوند. در مزارع پرورش ماهیان گرمابی به علت راكد بودن آب، خطر افزایش SH2 وجود داشته و با كاهش اكسیژن محلول وpH ، میزان SH2 به چند برابر افزایش می یابد. یكی از راه های كاهش SH2 استفاده از باكتری های اكسید كننده گوگرد می باشد. هدف از انجام این تحقیق جداسازی آن دسته از باکتری های اکسید کننده گوگرد بوده که توانایی رشد در شرایط هوازی و بی هوازی و pH محدوده خنثی را داشته و قادر به احیای اشکال مختلف نیتروژن نیز باشند.روش بررسی: پس از نمونه برداری از آب و رسوب و کشت در محیط های T2 medium و نوترینت براث حاوی سولفید سدیم، انكوباسیون در دمای 30-25 درجه سانتی گراد به مدت 6-4 روز انجام گرفت. پس از كشت در محیط آگاردار، كلنی های رشد یافته با استفاده از مشخصات ماکروسکوپی، میکروسکوپی و همچنین تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. برای ارزیابی میزان اكسیداسیون سولفید سدیم، مقیاس های مختلف تجزیه آن (ارلن آزمایشگاهی، آکواریوم، ونیرو و استخر) در زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمایشات نشان داد كه دو نوع از باكتری های اكسید كننده SH2 بنام های تیوباسیلوس دنیتریفیكانس و پاراكوكوس دنیتریفیكانس جدا شده که توانایی رشد در pH=7-8، دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد را داشته و قادر به تبدیل نیترات به نیتریت و در نهایت نیتروژن بوده و فعالیت این باكتری ها در بود یا نبود سیستم هواده تغییر معنی داری نشان نمی دهد.نتیجه گیری: با توجه به توانایی باكتری های جداشده، می توان از آنها بعنوان باكتری های پروبیونت، در كنار باكتری های شركت كننده در فرآیند نیتریفیكاسیون و دنیتریفیكاسیون استفاده كرده و بصورت تركیبی مورد استفاده قرار داد.
كلید واژه: باكتری های اكسید كننده سولفید سدیم، مزارع پرورش ماهیان گرمابی، تیوباسیلوس، پاراكوكوس

توضیحات بیشتر