فایل ورد بررسي اثر سلولاز جداسازي شده از قارچ آسپرژيلوس نايجر بر کيفيت چاي شمال ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر سلولاز جداسازي شده از قارچ آسپرژيلوس نايجر بر کيفيت چاي شمال ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر سلولاز جداسازي شده از قارچ آسپرژيلوس نايجر بر کيفيت چاي شمال ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر سلولاز جداسازي شده از قارچ آسپرژيلوس نايجر بر کيفيت چاي شمال ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر سلولاز جداسازي شده از قارچ آسپرژيلوس نايجر بر کيفيت چاي شمال ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: یکی از مهمترین میکروارگانیزم های همزیست گیاه چای، آسپرژیلوس نایجر است. این قارچ با تولید خارج سلولی سلولاز موجب تجزیه و تخمیر برگ های چای در حین مرحله فرآوری شود. چای پرمصرف ترین نوشیدنی‌ در جهان است و دامنه تفاوت ‌های موجود در طعم و كیفیت آن ناشی از رویدادهای متابولیكی پیچیده ‌ای است كه در حین فرآوری برگ ها رخ می‌ دهد لذا بررسی اثر آنزیم های قارچی، اهمیت بالایی دارد. هدف از این تحقیق مطالعه برداشت آنزیمی این سد مکانیکی و اثر آن بر کیفیت چای می باشد.روش بررسی: از روش سوموگی - نلسون برای سنجش فعالیت آنزیم استفاده شد. سایر فاکتورهای سینتیکی شامل فعالیت، فعالیت ویژه، دما و pH بهینه و پایداری آنزیمی نیز برای آنزیم بدست آمده از قارچ آسپرژیلوس نایجر بدست آمده و برای نمونه های آنزیمی مختلف با هم مقایسه شد. تاثیر آنزیم به دو صورت عصاره خام و تخلیص شده بر روی میزان تقویت حضور فاکتورهای کیفی چای، شامل تیافلاوین، تیاروبیجین، رنگ تام محلول و شفافیت محلول، در حین مرحله فرآوری بررسی شد.یافته ها: با افزایش خلوص آنزیمی، فعالیت ویژه و محتوای پروتئینی همزمان افزایش یافت. همچنین فاکتورهای کیفی نیز در هر مورد افزایش نشان داد.نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که استفاده از آنزیم سلولاز قارچی در حین مرحله فرآوری موجب افزایش میزان فاکتورهای کیفی چای می شود. در این مورد اثر آنزیم تخلیص شده بسیار بیشتر از آنزیم موجود در عصاره خام است.
كلید واژه: كیفیت چای، سلولاز، آسپرژیلوس، اسپكتروفوتومتری، پلی فنول

توضیحات بیشتر