فایل ورد بررسي توليد آزمايشگاهي پلي هيدروکسي بوتيرات در برخي باسيلوسهاي مزوفيل و ترموفيل جداسازي شده از خاک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي توليد آزمايشگاهي پلي هيدروکسي بوتيرات در برخي باسيلوسهاي مزوفيل و ترموفيل جداسازي شده از خاک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي توليد آزمايشگاهي پلي هيدروکسي بوتيرات در برخي باسيلوسهاي مزوفيل و ترموفيل جداسازي شده از خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي توليد آزمايشگاهي پلي هيدروکسي بوتيرات در برخي باسيلوسهاي مزوفيل و ترموفيل جداسازي شده از خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي توليد آزمايشگاهي پلي هيدروکسي بوتيرات در برخي باسيلوسهاي مزوفيل و ترموفيل جداسازي شده از خاک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: پلیمرهای سنتتیک که از مواد نفتی ساخته می شوند به علت تجزیه ناپذیربودن مدت طولانی در خاک باقیمانده و موجب آلودگی خاکها می شوند، به این دلیل تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات که از جمله پلیمرهای قابل تجزیه زیستی است اهمیت زیادی دارد. این پلیمر در بیش از 20 جنس باکتریایی از جمله: باسیلوس، ازتوباکتر، آلکالی ژنز، سودوموناس، ریزوبیوم و رودوسپیریلیوم به عنوان منبع ذخیره کربن و انرژی تولید می شوند. در این راستا هدف از انجام این تحقیق تولید این پلیمر در جدایه باسیلوس می باشد.روش بررسی: در این مطالعه 11 سویه از جنسهای مزوفیل باسیلوس که در دمای 30 درجه سانتی گراد و 7 سویه از جنسهای ترموفیل باسیلوس که در 50 درجه سانتی گراد رشد می کردند از خاک جنگل گلستان به روش پورپلیت جداسازی شدند. تولید پلیمر در این سویه ها ابتدا با روشهای اسپکتروفوتومتری بررسی شد و سپس با روشهای گازکروماتوگرافی جرمی و FT-IR تایید شد.یافته ها: محدوده تولید پلیمر در مزوفیلها 48.7-6.72% و در ترموفیلها 39.21-3.84 درصد وزن خشک سلولی بود. بیشترین میزان تولید در مزوفیلها در سویه B11 با %48.70 و در ترموفیلها در سویه B4 با %39.21 بود. بهترین دور شیکر و دما برای سویه منتخب مزوفیل دور 200 و 32 درجه سانتی گراد و برای ترموفیل B4 دور 200 و دمای 45 درجه بود.نتیجه گیری: با توجه به نیازهای غذایی ساده و وفور اعضای جنس باسیلوس در خاک، می توان در آینده و با استفاده از فرمانتور از این دو سویه به عنوان یکی از تولیدکننده های این پلیمر استفاده کرد.
كلید واژه: باسیلوس، بیوپلیمر، مزوفیل، ترموفیل، گازکروماتوگرافی جرمی

توضیحات بیشتر