فایل ورد ارزيابي اثر ضد باکتري عصاره متانولي پوسته خارجي پسته وحشي (Pistacia vera)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اثر ضد باکتري عصاره متانولي پوسته خارجي پسته وحشي (Pistacia vera) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اثر ضد باکتري عصاره متانولي پوسته خارجي پسته وحشي (Pistacia vera)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اثر ضد باکتري عصاره متانولي پوسته خارجي پسته وحشي (Pistacia vera)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اثر ضد باکتري عصاره متانولي پوسته خارجي پسته وحشي (Pistacia vera) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: امروزه به علت افزایش سویه های میکروبی مقاوم به آنتی بیوتیک، شناسایی و معرفی ترکیبات ضد میکروبی با منشاء گیاهی حائز اهمیت است. گیاه پسته با نام علمی Pistacia vera سطح وسیعی از اراضی زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی اپی کارپ میوه پسته بصورت in vitro مورد مطالعه قرار گرفت.روش بررسی: در این بررسی عصاره اپی کارپ پسته با استفاده از متانول به روش ماسراسیون (خیساندن) تهیه شد. فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه علیه باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (Staphylococcus epidermidis)، استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus)، انتروکوکوس فکالیس (Enterococcus faecalis)، استرپتوکوکوس پایوژنز (Streptococcus pyogenes)، سودوموناس آئروجینوزا (Pseudomonas aeruginosa)، باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis)، اشریشیا کلی (Escherichia coli) و پروتئوس ولگاریس (Proteus vulgaris) به روش سنجش انتشار در آگار و رقت در لوله مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: عصاره اپی کارپ پسته، از رشد باکتری ها جلوگیری کرد. کمترین غلظت مهار کننده عصاره متانولی در مورد عدم رشد باکتری های گرم مثبت انتروکوک فکالیس 60 میکروگرم در مایکرولیتر و در باکتری های گرم منفی، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت 62.5 میکروگرم در مایکرولیتر مشاهده شد.نتیجه گیری: مواد موجود در عصاره متانولی پوسته سبز پسته از رشد باکتری های گرم منفی و گرم مثبت جلوگیری می کند. بنابراین اپی کارپ پسته بومی ایران با دارا بودن مواد موثر می تواند به عنوان منبع ارزان قیمت و قابل دسترس، جهت اهداف دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: پسته وحشی، فعالیت ضد باکتریایی، اپی کارپ

توضیحات بیشتر