فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي ميکروارگانيسم هاي توليدکننده رنگدانه و بررسي سميت حاد رنگدانه ها

لینک دانلود

 فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي ميکروارگانيسم هاي توليدکننده رنگدانه و بررسي سميت حاد رنگدانه ها دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي ميکروارگانيسم هاي توليدکننده رنگدانه و بررسي سميت حاد رنگدانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي ميکروارگانيسم هاي توليدکننده رنگدانه و بررسي سميت حاد رنگدانه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جداسازي و شناسايي مولکولي ميکروارگانيسم هاي توليدکننده رنگدانه و بررسي سميت حاد رنگدانه ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: تولید رنگدانه توسط میکروارگانیسم ها نسبت به منابع دیگر بسیار اهمیت دارد، زیرا میکروارگانیسم ها با رشد سریع، بازدهی بالاتر و استخراج راحت تر مزایای بیشتری دارند. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای تولیدکننده رنگدانه از خاکهای مناطق غرب استان مازندران در نیمه دوم سال 1389 و بررسی اثرات سمی رنگدانه ها می باشد.روش بررسی: 70 نمونه خاک از کوههای غرب استان مازندران جمع آوری و پس از تهیه رقت، هر نمونه بر روی محیط نوترینت آگار و سابورود دکستروز آگار کشت داده شد. سپس کلنی هایی با تولید رنگدانه انتخاب شدند. استخراج رنگدانه از طریق عصاره گیری رسوب بوسیله متانول انجام شد. تعداد ترکیبات عصاره رنگی بوسیله TLC شناسایی گردید. شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها از طریق rDNA PCR Sequencing انجام شد. همچنین سمیت حاد خوراکی رنگدانه ها بر موش های سوری ارزیابی گردید.یافته ها: 7 میکروارگانیسم شاملAspergillus sp ،viridans Aerococcus ،Methylobacterium sp ،Bacillus sp ، Eurotium rubrum، Microbacterium testaceum و Acinetobacter johnsonii شناسایی شدند. بررسی سمیت رنگدانه میکروارگانیسم ها بر روی موش در حداکثر دوز فاقد مرگ ومیر بود. بررسی آنزیم های کبدی و هیستوپاتولوژی نشان دهنده اثرات سمی اما قابل برگشت در حداکثر دوز بر بافت کبد بوده است.نتیجه گیری: با توجه به اینکه رنگدانه های طبیعی در دوز مناسب سالم تر از نوع شیمیایی هستند، استفاده آنها در صنایع مختلف مفید می باشد. همچنین با تعیین ساختار رنگدانه ها و حذف گروههای سمی رنگدانه ها می شود در صنایع مختلف استفاده نمود.
كلید واژه: rDNA PCR Sequencing، رنگدانه، سمیت حاد خوراکی

توضیحات بیشتر