فایل ورد بررسي نقش ساختار هيات مديره بر سرمايه فکري شرکتها با رويكرد فازي، مطالعه موردي شرکتهاي داروسازي بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش ساختار هيات مديره بر سرمايه فکري شرکتها با رويكرد فازي، مطالعه موردي شرکتهاي داروسازي بورس اوراق بهادار تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش ساختار هيات مديره بر سرمايه فکري شرکتها با رويكرد فازي، مطالعه موردي شرکتهاي داروسازي بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش ساختار هيات مديره بر سرمايه فکري شرکتها با رويكرد فازي، مطالعه موردي شرکتهاي داروسازي بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش ساختار هيات مديره بر سرمايه فکري شرکتها با رويكرد فازي، مطالعه موردي شرکتهاي داروسازي بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش حسابداري

تعداد صفحات :24

هدف اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویكرد فازی است. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96%، و برای محاسبه ساختار هیات مدیره شرکتها از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیات مدیره 0.133 بر سرمایه فكری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالی كه دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به كل اعضای هیات مدیره و درصد مالكیت هیات مدیره بر سرمایه فكری رابطه معناداری نداشته است.
كلید واژه: ساختار هیات مدیره، سرمایه فكری، شركتهای داروسازی، منطق فازی

توضیحات بیشتر