فایل ورد عنوان فارسي: سيري تطبيقي در معناي «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلمان (عنوان عربي: دراسة مقارنة في رحاب معني (البرزخ) و (المثال) من وجهة نظر الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: سيري تطبيقي در معناي «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلمان (عنوان عربي: دراسة مقارنة في رحاب معني (البرزخ) و (المثال) من وجهة نظر الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: سيري تطبيقي در معناي «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلمان (عنوان عربي: دراسة مقارنة في رحاب معني (البرزخ) و (المثال) من وجهة نظر الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: سيري تطبيقي در معناي «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلمان (عنوان عربي: دراسة مقارنة في رحاب معني (البرزخ) و (المثال) من وجهة نظر الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: سيري تطبيقي در معناي «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلمان (عنوان عربي: دراسة مقارنة في رحاب معني (البرزخ) و (المثال) من وجهة نظر الفلاسفة و العرفاء و المتكلمين) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :32

چکیده فارسی:واژه «برزخ» در لغت و نیز در اصطلاح، معانی گوناگونی دارد كه عدم توجه دقیق به این معانی، گاه موجب سوء برداشت از آن واژه می شود. از این رو، شایسته است كه در یك پژوهش تطبیقی، معانی واژه «برزخ» را در اصطلاح فلاسفه، عرفا، و متكلمان به طور دقیق بررسی نماییم تا به این وسیله مانع از هرگونه سوء برداشت از این واژه در اصطلاحات گوناگون شویم.از دیدگاه فلاسفه مسلمان، برزخ به مرتبه ای از وجود گفته می شود كه حد وسط بین عالم ماده و عالم عقل است و به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می شود. اما از نظر عرفا، برزخ به دو قسم نزولی و صعودی تقسیم می گردد؛ قوس نزول و صعود برزخ عرفا هركدام حصه ای از مثال منفصل فلاسفه محسوب می شود. از دیدگاه متكلمان، برزخ همان عالم حد فاصل مرگ و قیامت انسان است كه از نظر مفهوم، با برزخ در اصطلاح فلاسفه و عرفا تباین دارد؛ ولی از نظر مصداق، همان قوس صعودی برزخ عرفاست و با برزخ فلاسفه رابطه عام و خاص من وجه دارد. چکیده عربی:لكلمه (البرزخ) فی اللغه و الإصطلاح أیضا معانی مختلفه بحیث عدم الإهتمام الدقیق بهذه المعانی قد یؤدی إلی سوء فهم معانی هذه الكلمه. لذلك من الضروری فی الدراسه المقارنه أن نبحث فی معانی كلمه (البرزخ) فی اصطلاح الفلاسفه و العرفاء و المتكلمین بدقه حتی نحول بذلك عن أی نوع من سوء الفهم لهذه اللفطه فی المصطلاحات المختلفه.إن البرزخ من وجهه نظر الفلاسفه المسلمین، یقال علی تلك المرتبه الوجودیه التی هی حد الوسط بین عالم الماده و عالم العقل و یقسم وفق هذه النظره إلی قسمین متصل و منفصل. و أما من وجهه نظر العرفاء، فالبرزخ یقسم إلی قسمین نزولی و صعودی، و لكل من قوس النزول و الصعود البرزخی عند العرفاء حصه من المثال المنفصل المعدود عند الفلاسفه. و من وجهه نظر المتكلمین فإن البرزخ هو ذلك العالم الذی هو الحد الفاصل بین الموت و قیامه الإنسان و الذی یباین البرزخ فی اصطلاح الفلاسفه و العرفاء من حیث المفهوم، و لكن من حیث المصداق هو نفس قوس الصعود البرزخی عند العرفاء و علاقته بالبرزخ عند الفلاسفه علاقه عموم و خصوص من وجه.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: برزخ، مثال، ماده، عالم، فلسفه، عرفان، كلام، متصل، منفصل، صعودی، نزولی (كلیدواژه عربی: البرزخ، المثال، الماده، العالم، الفلسفه، العرفان، الكلام، المتصل، المنفصل، الصعودی، النزولی)

توضیحات بیشتر