فایل ورد عنوان فارسي: نقدي بر فيزيكي انگاري بر مبناي اختلاف ميان فيزيكي انگاري پيشيني و پسيني (عنوان عربي: نقد علي النظرة الفيزيائية علي أساس الاختلاف بين الرؤية الفيزيائية القبلية و البعدية)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: نقدي بر فيزيكي انگاري بر مبناي اختلاف ميان فيزيكي انگاري پيشيني و پسيني (عنوان عربي: نقد علي النظرة الفيزيائية علي أساس الاختلاف بين الرؤية الفيزيائية القبلية و البعدية) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: نقدي بر فيزيكي انگاري بر مبناي اختلاف ميان فيزيكي انگاري پيشيني و پسيني (عنوان عربي: نقد علي النظرة الفيزيائية علي أساس الاختلاف بين الرؤية الفيزيائية القبلية و البعدية)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: نقدي بر فيزيكي انگاري بر مبناي اختلاف ميان فيزيكي انگاري پيشيني و پسيني (عنوان عربي: نقد علي النظرة الفيزيائية علي أساس الاختلاف بين الرؤية الفيزيائية القبلية و البعدية)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: نقدي بر فيزيكي انگاري بر مبناي اختلاف ميان فيزيكي انگاري پيشيني و پسيني (عنوان عربي: نقد علي النظرة الفيزيائية علي أساس الاختلاف بين الرؤية الفيزيائية القبلية و البعدية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :34

چکیده فارسی:فیزیكی انگاری پیشینی و پسینی، در فیزیكی انگاشتن جهان (و به طور خاص، ذهن یا نفس)، با یكدیگر هم رای هستند و فیزیكی انگاری را در مقام رهیافتی مابعدالطبیعی در باب تعیین ماهیت ذهن، حالات ذهنی، و ویژگی های ذهنی تایید می كنند. محل نزاع و اختلاف میان این دو تلقی در این مساله نهفته است كه: آیا صدق و كذب فیزیكی انگاری وابسته به شناخت پذیر بودن برخی حقایق خاص به طور پیشینی است یا نه؟ حامیان فیزیكی انگاری پیشینی بر لزوم این وابستگی تاكید می كنند؛ ولی دسته مقابل منكر آن هستند.مقاله حاضر صورت بندی نقدی است بر فیزیكی انگاری بر مبنای واكاوی این اختلاف. نگارنده كه در این مساله، خود با فیزیكی انگاران پیشینی موافق است، استدلال خواهد كرد كه برای صدق فیزیكی انگاری، وجود رابطه استلزامی از هر دو نوع آن (استلزام دلالت شناختی و استلزام شناختی)، میان امر فیزیكی و ذهنی، ضروری است. با این حال، نگارنده امكان چنین شناختی را منتفی می داند و دست كم روابط استلزامی از نوع معرفتی آن را مورد انكار قرار می دهد. او با پیمودن این مسیر، تلاش می كند تا كذب فیزیكی انگاری را نشان دهد. چکیده عربی:تشترك النظره الفیزیائیه القبلیه و البعدیه فی الرأی حول الرؤیه الفیزیائیه للعالم (و بشكل خاص الذهن أو النفس)، و یؤیدان النظره الفیزیائیه فی مقام المقاربه الماورائیه فی باب تعیین ماهیه الذهن و الحالات و الخصائص الذهنیه. و محل النزاع و الاختلاف بین هاتین النظرتین تكمن فی هذه المسأله: هل صدق الرؤیه الفیزیائیه مرهون بقابلیه معرفه بعض الحقائق الخاصه بشكل قبلی أو مسبق أم لا؟ أتباع النظره الفیزیائیه القبلیه یؤكدون علی لزوم و ضروره هذا الارتباط، بینما ینكره اتباع النظره الفیزیائیه البعدیه.اعتمدت هذه المقاله المنهج النقدی للنظره الفیزیائیه علی أساس تحلیل هذا الاختلاف. كاتب هذا المقال متفق مع النظره الفیزیائیه القبلیه فی خصوص هذه المسأله، و یستدل علی وجود علاقه استلزامیه ضروریه بین كل من النوعین (استلزام الدلاله المعرفیه و الاستلزام المعرفی) بین الأمر الفیزیائی و الذهنی من أجل صدق النظره الفیزیائیه. و مع ذلك ینكر الكاتب إمكان مثل هذه المعرفه أو لا أقل إنكار العلاقات الاستلزامیه المعرفیه لها. و یسعی إلی بیان كذب النظره الفیزیائیه فی مسار بحثه للمسأله.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: فیزیكی انگاری پیشینی، فیزیكی انگاری پسینی، آگاهی پدیداری، استلزام دلالت شناختی، استلزام شناختی (كلیدواژه عربی: النظره الفیزیائیه القبلیه، النظره الفیزیائیه البعدیه، ظاهره الوعی، استلزام الدلاله المعرفیه، الاستلزام المعرفی)

توضیحات بیشتر