فایل ورد تاثير طول مدت استراحت در تخت و مدت زمان حفظ کيسه شن بر ميزان بروز خونريزي و هماتوم بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير طول مدت استراحت در تخت و مدت زمان حفظ کيسه شن بر ميزان بروز خونريزي و هماتوم بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير طول مدت استراحت در تخت و مدت زمان حفظ کيسه شن بر ميزان بروز خونريزي و هماتوم بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير طول مدت استراحت در تخت و مدت زمان حفظ کيسه شن بر ميزان بروز خونريزي و هماتوم بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير طول مدت استراحت در تخت و مدت زمان حفظ کيسه شن بر ميزان بروز خونريزي و هماتوم بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :8

مقدمه: بیماری های قلبی- عروقی در حال حاضر شایع ترین علت مرگ در جهان هستند. آنژیوگرافی از مهمترین روشهای تشخیصی بیماریهای قلبی بوده که دارای عوارض متعددی می باشد و جهت کاهش آن از روشهای مختلف مراقبتی شامل استراحت مطلق و سایر موارد، استفاده می گردد.هدف: هدف این مطالعه، تعیین تاثیر مدت زمان استراحت مطلق و حفظ کیسه شن، بر بروز خونریزی و هماتوم در بیماران تحت آنژیوگرافی است.روش کار: این مطالعه یک کار آزمایی بالینی تصادفی می باشد. بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر از طریق شریان فمور در دو گروه آزمون (65 نفر) و کنترل (65 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون، مداخله بصورت خروج از تخت بعد از چهار ساعت، همراه با حفظ کیسه شن به مدت 2 ساعت صورت گرفت. مراقبت در گروه کنترل هم طبق روش جاری انجام شد. بروز عوارض عروقی (میزان بروز خونریزی و هماتوم) طی فواصل مشخص در دو گروه بررسی شد.نتایج: در گروه آزمون یک مورد خونریزی در ساعت چهارم و در گروه کنترل در بدو ورود مشاهده شد. در گروه آزمون یک مورد هماتوم در ساعت دوم و در گروه کنترل یک مورد هماتوم در ساعت اول و دوم و دو مورد هماتوم در ساعت چهارم دیده شد. با توجه به آزمون آماری کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: در این پژوهش خروج از تخت بعد از چهار ساعت و مدت زمان حفظ کیسه شن به مدت دو ساعت در بیماران تحت آنژیوگرافی با افزایش احتمال خونریزی و هماتوم همراه نبود.
كلید واژه: آنژیو گرافی عروق کرونر، استراحت در بستر، خونریزی، هماتوم

توضیحات بیشتر