فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان)

تعداد صفحات :8

مقدمه: نوجوانی مهمترین سن از نظر مشغولیت ذهنی با تن انگاره است زیرا علاوه بر اهمیت یافتن جاذبه جنسی، بدن نیز از لحاظ ظاهری دچار تغییرات پیچیده و متنوعی می شود.هدف: هدف از این مطالعه، تعیین فایل ورد ميزان رضايت از تن انگاره در دختران نوجوان دبيرستانهاي شهر رشت می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 450 دختر دبیرستانی شهر رشت با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی در سال 1389 انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود (MBSRQ-AS) مشتمل بر 4 حیطه: ارزیابی از وضع ظاهری (AE)، گرایش به ظاهر (AO)، رضایت از قسمت های مختلف بدن (BASS) و مشغولیت فکری با اضافه وزن (OWPREOC) انجام شد، سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میانگین رضایت از تن انگاره در حیطه های گرایش به ظاهر (49.92±4.85)، ارزیابی وضع ظاهری (23.75±3.82) و رضایت از قسمت های مختلف بدن (36.31±6.33) بالا و در حیطه مشغولیت فکری با اضافه وزن (17.27±4.82) پایین بود.نتیجه گیری: دختران نوجوان دبیرستان های شهر رشت به جزء حیطه گرایش به ظاهر در سه حیطه ارزیابی وضع از ظاهری، رضایت از قسمت های مختلف بدن و مشغولیت فکری با اضافه وزن، از تن انگاره خود رضایت داشتند. با نظر به اهمیت سنین نوجوانی، شناسایی نگرش فرد در مورد بدن خود می تواند منجر به ارتقاء بهداشت روانی آنان گردد.
كلید واژه: رضایت شخصی، تصویر بدن، زنان، نوجوانان

توضیحات بیشتر