فایل ورد پزشکان عمومي اصفهان و بيماري مراجعين گامي در جهت پاسخ گويي به نياز جامعه

لینک دانلود

 فایل ورد پزشکان عمومي اصفهان و بيماري مراجعين گامي در جهت پاسخ گويي به نياز جامعه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پزشکان عمومي اصفهان و بيماري مراجعين گامي در جهت پاسخ گويي به نياز جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پزشکان عمومي اصفهان و بيماري مراجعين گامي در جهت پاسخ گويي به نياز جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پزشکان عمومي اصفهان و بيماري مراجعين گامي در جهت پاسخ گويي به نياز جامعه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: فارغ التحصیلان نظام آموزش پزشکی باید توانمندی های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه را در دوران تحصیل کسب نمایند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی مواجهات پزشکان عمومی شاغل در شهرستان اصفهان، در ارتباط با بیماری های مختلف انجام شده است.روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی 64 پزشک عمومی شاغل در شهرستان اصفهان شرکت کردند. پس از تایید روایی و پایایی 10 پرسشنامه مخصوص تعیین فراوانی مواجهات با بیماری های اطفال، جراحی، زنان و زایمان و داخلی، این پرسشنامه ها توسط پزشکان تکمیل گردید. فراوانی مواجهه به صورت لیکرت پنج گزینه ای شامل روزانه، روزانه تا هفته ای یک بار، هفته ای یک بار، برخی مواقع و بندرت (به ترتیب با نمره 5 تا 1) مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: پرسشنامه های تهیه شده توسط 28 پزشک مرد و 36 پزشک زن با میانگین سنی 7.0±39.0 و سابقه کار 5.9±11.3 سال تکمیل گردید. بیشترین میزان مواجهه در گروه بیماری های اطفال، جراحی، زنان و داخلی به ترتیب مربوط به سرماخوردگی، دردهای غیر جراحی شکم، ترشح واژینال و دیابت قندی و کمترین میزان مواجهه نیز به ترتیب مربوط به Ariboflavinsis، آبسه پانکراس، کوریوکارسینوم و سارکوییدوز بود.نتیجه گیری: در این مطالعه میزان مواجهات پزشکان عمومی اصفهان با بیماری های مختلف مشخص گردید. این اطلاعات می تواند به تصمیم گیرندگان نظام آموزش پزشکی عمومی در ایجاد تغییرات برنامه درسی متناسب با نیاز جامعه کمک کند؛ اما برای برنامه ریزی دقیق تر بررسی عوامل دیگر از جمله شدت خطر بیماری های کمتر شایع برای حیات بیمار نیز ضروری می باشد.
كلید واژه: مواجهات، پزشکان عمومی، آموزش پزشکی پاسخ گو

توضیحات بیشتر