فایل ورد عنوان فارسي: سنجش تطبيقي مساله وجود ذهني از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي (عنوان عربي: تقييم مقارن لمسألة الوجود الذهني من وجهة نظر ابن سينا و الفخر الرازي)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: سنجش تطبيقي مساله وجود ذهني از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي (عنوان عربي: تقييم مقارن لمسألة الوجود الذهني من وجهة نظر ابن سينا و الفخر الرازي) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: سنجش تطبيقي مساله وجود ذهني از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي (عنوان عربي: تقييم مقارن لمسألة الوجود الذهني من وجهة نظر ابن سينا و الفخر الرازي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: سنجش تطبيقي مساله وجود ذهني از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي (عنوان عربي: تقييم مقارن لمسألة الوجود الذهني من وجهة نظر ابن سينا و الفخر الرازي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: سنجش تطبيقي مساله وجود ذهني از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي (عنوان عربي: تقييم مقارن لمسألة الوجود الذهني من وجهة نظر ابن سينا و الفخر الرازي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :34

چکیده فارسی:بی گمان مساله وجود ذهنی از مسائل پردامنه و بحث انگیزی است که ذهن انبوهی از فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. تلاش های بی ثمر شکاکان و سوفسطاییان در طول تاریخ، اهمیت افزون این مساله را که سویه معرفت شناختی بحث علم را نیز رقم می زند، نمایان تر می سازد. فیلسوفانی چون ابن سینا و فخر رازی که از طلایه داران بحث در این موضوع بوده اند، مجالی فراخ را جهت واکاوی مساله فراهم آورده اند؛ اما از آنجایی که گاه کوشش فراوان ابن سینا در پرداخت مساله وجود ذهنی مورد تردید واقع می شود و یا به فیلسوفی چون فخر رازی نسبت انکار وجود ذهنی داده می شود. از این رو، این پژوهش بر آن است تا هم تلاش گسترده ابن سینا را در این باب ارج نهد و هم ناروایی نسبت انکار به رازی را فاش سازد. این امر مهم از رهگذر تبیین ماهیت و اثبات وجود ذهنی از دیدگاه فیلسوفان یادشده و کشف قناع اضطراب از کلمات فخر رازی، به همراه سنجش تطبیقی میان دو دیدگاه دست یافتنی تر شده است. چکیده عربی:تعد مسأله الوجود الذهنی بلا شك من أهم المسائل المثیره للجدل و التی شغلت بال أغلب الفلاسفه أیضا، و لقد ساهمت الجهود و المحاولات غیر المثمره للشكاكین و السوفسطائین علی امتداد التاریخ فی إظهار الأهمیه المتزایده لهذه المسأله، كما أنها تمثل المنحی المعرفی لبحث العلم كذلك. لقد هیأ الفلاسفه مثل ابن سینا و الفخر الرازی - اللذان یعدان من أبرز الذین خاضوا فی البحث حول هذه المسأله - فرصه وافره لتحلیل و دراسه هذه المسأله. و الجدیر بالاهتمام فی هذا المجال هو أن الجهود الكبیره التی بذلها ابن سینا فی دراسته لمسأله الوجود الذهنی تعامل معها البعض بالشك و التردید أو أنهم نسبوا إلی الفیلسوف مثل الفخر الرازی إنكاره للوجود الذهنی. و لهذا تتطرق هذه المقاله إلی تثمین الجهود الكبیره لابن سینا فی هذا الإطار، و كذلك الكشف عن بطلان ما نسب للفخر الرازی من إنكاره للوجود الذهنی، و هذان الأمران لا یتأتیان إلا من خلال تبیین ماهیه الوجود الذهنی و إثباته من وجهه نظر الفیلسوفین السالف ذكرهما، و كشف القناع عن الاضطراب الحاصل فی كلمات الفخر الرازی فی خصوص هذه المسأله مع تقییم مقارن بین النظریتین.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: ابن سینا، فخر رازی، وجود ذهنی، حقیقت متمثل، اضافه، سنجش تطبیقی (كلیدواژه عربی: ابن سینا، الفخر الرازی، الوجود الذهنی، الحقیقه المتمثله، الإضافه، التقییم المقارنی)

توضیحات بیشتر