فایل ورد عنوان فارسي: بررسي برخي پيامدهاي رويکرد نوين دو حوزه سينوي- صدرايي در معرفت شناسي قوه خيال (عنوان عربي: دراسة بعض نتائج المقاربة الجديدة السينوية و الصدرائية للخيال المعرفي)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: بررسي برخي پيامدهاي رويکرد نوين دو حوزه سينوي- صدرايي در معرفت شناسي قوه خيال (عنوان عربي: دراسة بعض نتائج المقاربة الجديدة السينوية و الصدرائية للخيال المعرفي) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: بررسي برخي پيامدهاي رويکرد نوين دو حوزه سينوي- صدرايي در معرفت شناسي قوه خيال (عنوان عربي: دراسة بعض نتائج المقاربة الجديدة السينوية و الصدرائية للخيال المعرفي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: بررسي برخي پيامدهاي رويکرد نوين دو حوزه سينوي- صدرايي در معرفت شناسي قوه خيال (عنوان عربي: دراسة بعض نتائج المقاربة الجديدة السينوية و الصدرائية للخيال المعرفي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: بررسي برخي پيامدهاي رويکرد نوين دو حوزه سينوي- صدرايي در معرفت شناسي قوه خيال (عنوان عربي: دراسة بعض نتائج المقاربة الجديدة السينوية و الصدرائية للخيال المعرفي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :25

چکیده فارسی:در نمط دهم کتاب اشارات، گفتمان فلسفی ابن سینا در باب قوه خیال و حس مشترک صورتی نو به خود گرفته است. وی در ذیل کارکردهای این دو قوه، ادراک و حفظ صوری را لحاظ می کند که به لحاظ وجودشناختی، متعالی از ماده بوده، در عالم غیب و ملکوت حضور دارند و به گونه مشاهده و از طریقی غیرحصولی برای نفس به دست می آیند. لحاظ این رویکرد به نتایجی چند در قلمرو معرفتی حکمت سینوی می انجامد. از جمله این پیامدها می توان به حل معمای تجرد یا مادیت خیال نزد ابن سینا، اذعان ضمنی وی به نظریه حرکت جوهری و لحاظ فاعلیت و پویایی نفس در فرایند ادراک اشاره کرد. در حوزه صدرایی، ملاصدرا حس مشترک و خیال را قوه ای واحد لحاظ می کند. وی یکی از علل دشواری پذیرش معاد جسمانی را در نحوه نگرش جمهور به این قوه و لحاظ مادی آن می داند و دماغ را مظهر خیال به شمار می آورد، نه محل آن. او به جهت جنبه عرفانی فلسفه خویش، قوه خیال را دارای سه ویژگی تجرد مثالی، خلاقیت و جامعیت اضداد می داند. از جهت دین شناختی، به واسطه این سه ویژگی، مساله معاد جسمانی و وقوع تناسخ ملکی به گونه ای اتم تبیین می شود. چکیده عربی:لقد أخذ الخطاب الفلسفی لابن سینا صوره جدیده فی دراسته للقوه الخیالیه و الحس المشترك فی النمط العاشر من كتاب الإشارات و التنبیهات، فهو فی ذیل بیانه لوظائف هاتین القوتین و اللتان تعدان مجردتان عن الماده انطولوجیا، و حاضرتان فی عالم الغیب و الملكوت و مشاهدتان من قبل النفس بطریق غیر حصولی. إن التأمل فی هذه المقاربه تؤدی بنا إلی نتائج عده فی المجال المعرفی للحكمه السینویه، و من جمله هذه النتائج إمكانیه حل لغز تجرد الخیال أو مادیته عند ابن سینا، فهو یشیر فی حدیثه عن عملیه الادراك إلی إذعانه الضمنی بنظریه الحركه الجوهریه و لحاظه لفاعلیه النفس و دینامكیتها. أما فی الفضاء الصدرائی، یعتقد ملاصدرا بأن الحس المشترك و الخیال قوه واحده و یعتبر أن من أحد الأسباب التی تؤدی إلی صعوبه الاعتقاد بالمعاد الجسمانی إنما یرجع إلی نوع النظره التی یری بها الجمهور هذه القوه و لحاظ مادیتها، و یعتقد بأن الدماغ مظهر للخیال و لیس محلا له. كما یعتبر (من حیث الجنبه العرفانیه لفلسفته) أن للقوه الخیالیه ثلاث خصائص و هی التجرد المثالی، الإبداع، و شمولیتها للأضداد. و من حیث المعرفه الدینیه فهو یوضح مسأله المعاد الجسمانی و وقوع التناسخ الملكی بشكل كامل من خلال هذه الخصائص الثلاث.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: خیال، تجرد، پویایی نفس، خلاقیت، معاد جسمانی، تناسخ (كلیدواژه عربی: الخیال، التجرد، دینامكیه النفس، الإبداع، المعاد الجسمانی، التناسخ)

توضیحات بیشتر