فایل ورد منبع مطالعه دانشجويان پزشکي: جزوه يا کتاب

لینک دانلود

 فایل ورد منبع مطالعه دانشجويان پزشکي: جزوه يا کتاب دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد منبع مطالعه دانشجويان پزشکي: جزوه يا کتاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد منبع مطالعه دانشجويان پزشکي: جزوه يا کتاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد منبع مطالعه دانشجويان پزشکي: جزوه يا کتاب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :6

مقدمه: با توجه به اهمیت و تاثیر نوع منابع امتحانی بر یادگیری دانشجویان، در این مطالعه به بررسی مدت زمان اختصاص داده شده دانشجویان پزشکی به مطالعه جزوه و کتاب در طول ترم تحصیلی و زمان برگزاری آزمون ها پرداخته ایم.روش ها: مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی و بر روی تمام دانشجویان مقطع کارآموزی (120 نفر) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فروردین 1390 صورت گرفت. به این منظور، درصد زمان مطالعه دانشجویان در طول ترم تحصیلی و در زمان برگزاری آزمون ها که به جزوه و کتاب اختصاص داده شده بود جمع آوری شد در پایان با استفاده از آزمون تی مستقل اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میانگین و انحراف معیار درصد حجم مطالعه کتاب در دانشجویانی که معدل کل آنها بالاتر از میانگین نقطه حدایی (0.96±15.89) بود برابر با 4.08±34.61 و این میزان در دانشجویان با معدل کل پایین تر از نقطه جدایی برابر با 5.30±23.13 بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود.نتیجه گیری. بر اساس نتایج این مطالعه، دانشجویان با معدل پایین تر تمایل کمتری به مطالعه کتاب نسبت به جزوه های آموزشی در طول ترم تحصیلی و زمان برگزاری آزمون ها دارند. در همین راستا پیشنهاد به انجام مطالعات بیشتری به منظور بررسی منابع مطالعاتی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می شود.
كلید واژه: آزمون، جزوه، کتاب، دانشجویان پزشکی

توضیحات بیشتر