فایل ورد عنوان فارسي: هستي شناسي معنا (عنوان عربي: أنطولوجية المعني)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: هستي شناسي معنا (عنوان عربي: أنطولوجية المعني) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: هستي شناسي معنا (عنوان عربي: أنطولوجية المعني)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: هستي شناسي معنا (عنوان عربي: أنطولوجية المعني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: هستي شناسي معنا (عنوان عربي: أنطولوجية المعني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :33

چکیده فارسی:حقیقت معنا چیست؟ مقوله ای ذهنی است یا خارجی؟ و یا امری متفاوت با آن دو؟ چه رابطه ای است میان معنا و کاربرد؟ اینها برخی از پرسش های کلیدی در باب هستی شناسی معنایند. شناخت حقیقت معنا، گامی بنیادین برای تحلیل انواع گزاره هاست. در تبیین ماهیت معنا، آرای متفاوتی میان فیلسوفان به ویژه فلاسفه زبان در غرب مطرح است. برخی معنا را همان مصداق، و برخی آن را رابطه میان لفظ و مصداق می دانند. جمعی از جمله جان لاک، معنا را تصور یا نوعی ایده ذهنی برمی شمارند. کسانی نیز حقیقت معنا را در واکنش های رفتاری و خارجی افراد به کلمات جست وجو می کنند. ویتگنشتاین در مرحله اولیه زیست فلسفی خود بر «نظریه تصویری معنا» تکیه داشت؛ اما بعدها دیدگاه کاربردی یا ابزاری معنا را مطرح کرد. جان آستین نیز همچون ویتگنشتاین تکیه خود برای تحلیل معنا را بر کاربرد قرار داد. در میان اندیشمندان اسلامی، علمای اصول، اغلب در بحث از حقیقت وضع و رابطه آن با موضوع له به این مساله پرداخته اند.در نوشتار پیش رو پس از تبیین و ارزیابی دیدگاه ها، نظر برگزیده را بیان می کنیم. بر این اساس، معنا همان صورت ذهنی است، بدون لحاظ ذهنیت. به عبارت دیگر، معنا مساوی محکی یا معلوم بالذات است که در برابر مفهوم (حاکی) و مصداق (معلوم بالعرض) است. چکیده عربی: ماهی حقیقه المعنی؟ و هل هو من المقوله الذهنیه أو الخارجیه؟ أو أمر آخر یختلف عنهما؟ و ماهی العلاقه بین المعنی و التطبیق؟ هذه بعض الأسئله الرئیسیه التی تتعلق بأنطولوجیه المعنی. و یعد التعرف علی حقیقه المعنی خطوه أساسیه فی تحلیل القضایا. و قد طرحت فی الغرب آراء مختلفه من قبل الفلاسفه و خاصه فلاسفه اللغه حول هذه المسأله، فالبعض ذهب إلی القول بأن المعنی هو المصداق عینه، و البعض الآخر یعتقد بأنه العلاقه بین اللفظ و المصداق. و هناك طائفه من الفلاسفه و من جملتهم (جان لوك) یعتبر المعنی بأنه تصور أو فكره عقلیه. فی حین یتجه آخرون إلی البحث فی ردود الأفعال السلوكیه للأفراد من استخدام الألفاظ. و قد اعتمد ویتجنشتاین علی النظریه التصویریه للمعنی فی المرحله الأولی من حیاته الفلسفیه و لكنه عدل عنها إلی طرح النظریه التطبیقیه للمعنی فیما بعد. و هكذا جان آستین نحی نفس منحی ویتنجشتاین فی الاعتماد علی التطبیق فی تحلیل المعنی. و أما فی العالم الإسلامی فلقد تعرض علماء الأصول خاصه من بین العلماء الاسلامیین إلی هذه المسأله غالبا من خلال البحث فی حقیقه الوضع و علاقته بالموضوع له.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: هستی شناسی، معنا، نظر به مصداقی، ویتگنشتاین متقدم، کنش گفتاری، جان آستین، علم اصول، وضع و موضوع له (كلیدواژه عربی: انطولوجیا، المعنی، النظر إلی المصداق، ویتنجنشتاین المتقدم، رد الفعل القولی، جان آستین، علم الأصول، الوضع، الموضوع له)

توضیحات بیشتر