فایل ورد عنوان فارسي: رابطه نفس و بدن در نگاه ملاصدرا (عنوان عربي: علاقة النفس بالبدن في الرؤية الصدرائية)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: رابطه نفس و بدن در نگاه ملاصدرا (عنوان عربي: علاقة النفس بالبدن في الرؤية الصدرائية) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: رابطه نفس و بدن در نگاه ملاصدرا (عنوان عربي: علاقة النفس بالبدن في الرؤية الصدرائية)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: رابطه نفس و بدن در نگاه ملاصدرا (عنوان عربي: علاقة النفس بالبدن في الرؤية الصدرائية)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: رابطه نفس و بدن در نگاه ملاصدرا (عنوان عربي: علاقة النفس بالبدن في الرؤية الصدرائية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :38

چکیده فارسی:مساله رابطه نفس و بدن، مساله ای بحث انگیز در حوزه علم النفس فلسفی است. ملاصدرا نیز همچون حکمای مشاء در این باره نظریه پردازی کرده و به دستاوردهایی کم نظیر دست یافته است. در این مقاله به دنبال تبیین دیدگاه او درباره این مساله ایم. ملاصدرا با برخی از آموزه های مشائین درباره نفس موافق است، ولی رابطه بین موجود مادی و مجرد را ناممکن می داند. وی با بهره گیری از اصول فلسفی عام خویش، همچون اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری، و سرانجام ترکیب اتحادی ماده و صورت، به ترکیب اتحادی و ذاتی نفس و بدن نایل می شود. وی حقیقت نفس را حقیقت تعلقی می داند. به نظر ملاصدرا نفس در آغاز جسمانی و مادی محض است؛ ولی رفته رفته با حرکت جوهری اشتدادی، ضمن حفظ مرتبه پیشین، به سمت تجرد پیش می رود؛ یعنی نخست مادی محض است؛ سپس مادی- مثالی می شود و ممکن است به مرتبه مادی مثالی عقلی نیز برسد. بازتاب طبیعی رابطه اتحادی نفس و بدن، و بهره نفس از ساحت مادی و تجردی، نظریه وحدت نفس و قواست که وی بر آن پافشاری می کند. بر پایه این دیدگاه تاثیر و تاثر دو جانبه نفس و بدن، به تاثیر در میان مراتب تفسیر می شود. چکیده عربی:إن مسأله علاقه النفس بالبدن من المسائل مثیره للجدل فی إطار علم النفس الفلسفی. و یعد ملاصدرا فی هذا المضمار صاحب نظریه علی أساسها حقق إنجازات و مكاسب منقطعه النظیر و سنتطرق فی هذه المقاله إلی بیان نظریته حول هذه المسأله. فملاصدرا یتفق مع بعض تعالیم المشائین حول النفس، و لكنه یعتقد باستحاله العلاقه بین الموجود المادی و المجرد، فهو یذهب إلی القول بالتركیب الاتحادی و الذاتی بین النفس و البدن بناء علی أصول فلسفیه عامه یتبناها مثل أصاله الوجود، التشكیك فی الوجود، الحركه الجوهریه و فی الأخیر التركیب الاتحادی بین الماده و الصوره. كما یعتبر أن حقیقه النفس حقیقه تعلقیه، و أن النفس جسمانیه الحدوث ثم تذهب شیئا فشیئا نحو التجرد بواسطه الحركه الجوهریه الاشتدادیه مع حفظ المراتب السابقه، أی مادیه محظه أولا، ثم تصیر مادیه مثالیه و یمكن أن تصل إلی مرتبه المادیه - المثالیه - العقلیه.و تعتبر نظریه وحده النفس و القوی إنعكاسا طبیعیا للعلاقه الاتحادیه بین النفس و البدن و تمتع النفس بساحتین مادیه و تجردیه. و هذا ما یفسر تأكید ملاصدرا علیها. و علی أساس هذه النظریه یفسر التأثیر و التأثر المتبادل بین النفس و البدن بالتأثیر الحاصل بین المراتب.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: نفس، بدن، رابطه نفس و بدن، رابطه ذاتی، رابطه عرضی، اتحاد، ترکیب اتحادی، جسمانیه الحدوث، روحانیه البقاء، حرکت جوهری اشتدادی، تشکیک تفاضلی (كلیدواژه عربی: النفس، البدن، علاقه النفس بالبدن، العلاقه الذاتیه، العلاقه العرضیه، الاتحاد، التركیب الاتحادی، جسمانیه الحدوث، روحانیه البقاء، الحركه الجوهریه الاشتدادیه، التشكیك التفاضلی)

توضیحات بیشتر