فایل ورد عنوان فارسي: نظريه بديع قانون طبيعي در حکمت عملي اسلامي (عنوان عربي: النظرية البديعة للقانون الطبيعي في الحكمة العملية الاسلامية)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: نظريه بديع قانون طبيعي در حکمت عملي اسلامي (عنوان عربي: النظرية البديعة للقانون الطبيعي في الحكمة العملية الاسلامية) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: نظريه بديع قانون طبيعي در حکمت عملي اسلامي (عنوان عربي: النظرية البديعة للقانون الطبيعي في الحكمة العملية الاسلامية)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: نظريه بديع قانون طبيعي در حکمت عملي اسلامي (عنوان عربي: النظرية البديعة للقانون الطبيعي في الحكمة العملية الاسلامية)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: نظريه بديع قانون طبيعي در حکمت عملي اسلامي (عنوان عربي: النظرية البديعة للقانون الطبيعي في الحكمة العملية الاسلامية) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معرفت فلسفي

تعداد صفحات :26

چکیده فارسی:نگارش پیش رو دربردارنده نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی از نگاه فلسفه اسلامی است. قانون طبیعی بنیادی ترین گزاره های عقل عملی درباره رفتار اختیاری بشر است. کشف مفاد قانون طبیعی، مبتنی بر دو امر است: شناسایی طبیعت بشر و تشخیص هدف آفرینش انسان.نفس آدمی دارای سه مرتبه نباتی، حیوانی و انسانی (ناطقه) است. محتوای قانون طبیعی، یعنی حکم عقل درباره رفتارهای بشر، با التفات به امکانات طبیعی هر مرتبه نفس و با توجه به هدف آفرینش بشر به دست می آید. گزاره های قانون طبیعی همگی بدیهی اند که بر اثر معرفت حضوری نفس به همه نیازهای خود فهمیده می شوند. چکیده عربی:یسعی الكاتب فی هذه المقاله إلی بیان نظریه رائعه حول القانون الطبیعی من وجهه نظر الفلسفه الإسلامیه. فالقانون الطبیعی هو القضایا الاساسیه للعقل العملی حول السلوك الاختیاری للبشر. و الكشف علی مفاد هذا القانون یبتنی علی أمرین: التعرف علی الطبیعه البشریه من جهه و تحدید الهدف من خلق الإنسان من جهه أخری.إن للنفس الآدمیه ثلاث مراتب: نباتیه، حیوانیه، و إنسانیه (الناطقه). و القانون الطبیعی، یعنی حكم العقل علی السلوكیات البشریه، یحصل مع الالتفات إلی الإمكانیات الطبیعیه لكل مرتبه من مراتب النفس، مضافا الی الهدف من خلق البشر. فقضایا القانون الطبیعی تعد كلها بدیهیه بالنظر إلی المعرفه الحضوریه للنفس بجمیع احتیاجاتها.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: قانون طبیعی، مراتب نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس ناطقه، امکانات طبیعی نفس (كلیدواژه عربی: القانون الطبیعی، مراتب النفس، النفس النباتیه، النفس الحیوانیه، النفس الناطقه، الإمكانات الطبیعیه للنفس)

توضیحات بیشتر