فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: آموزش بالینی یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین بخش های آموزش پرستاری است که در شکل دهی هویت حرفه ای پرستاری نقش اساسی بازی می کند. موفقیت در این مسیر مستلزم اتخاذ رویکردهای موثری است که همگام با دانش روز و متناسب با نیازهای نوین مددجویان و بیماران، آمادگی های لازم را در فراگیران ایجاد نماید. یادگیری مبتنی بر خدمات با هدف آموزش دانشجویانی با مسوولیت پذیری اجتماعی و آموزش افرادی که قادر به پاسخ دادن به انتظارات جامعه باشند، جایگاه جدیدی در برنامه درسی حرفه های بهداشتی از جمله پرستاری پیدا کرده است. هدف از این مطالعه بررسی فایل ورد اهميت کاربرد يادگيري مبتني بر خدمات در آموزش باليني پرستاري است.روش ها: مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که با جستجوی منابع کتابخانه ای و بانک های اطلاعاتی نظیرSID Iran doc - Elsevier- Ovid - Pub med از سال 1999 تا 2011 با استفاده از کلمات کلیدی (آموزش بالین)، (پرستاری)، (آموزش مبتنی بر خدمات) و (دانشجویان) انجام شده است.نتایج: پرستاران بایستی با مهارت های قوی رهبری، مدیریت و ارزش گذاری برای تنوع بشری و تعهد شهروندی وارد حیطه عملکرد واقعی شوند، همه این توانایی ها می تواند و باید درون عملکرد بالینی به عنوان یک قسمت از آموزش پرستاری تحقق یابد. به نظر می رسد ساختار روش یادگیری مبتنی بر خدمات فرصت های را برای توسعه حرفه ای و صلاحیت بالینی دانشجویان فراهم نماید.نتیجه گیری: مسوولین آموزش پرستاری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دانشکده ها و بیمارستان، با اتخاذ راه حل های تعاملی و مشارکتی مانند یادگیری مبتنی بر خدمات و تبدیل بیمارستان ها به فضاهای مناسب آموزشی به منظور تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزش بالینی دوره پرستاری تلاش بیشتری مبذول دارند.
كلید واژه: یادگیری مبتنی بر خدمات، آموزش بالینی، پرستاری، دانشجویان

توضیحات بیشتر