فایل ورد اثربخشي پوشش آنتي باکتريال نخ ويکريل در دوختن بافت زيرجلدي بر عوارض زخم پس از سزارين

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي پوشش آنتي باکتريال نخ ويکريل در دوختن بافت زيرجلدي بر عوارض زخم پس از سزارين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي پوشش آنتي باکتريال نخ ويکريل در دوختن بافت زيرجلدي بر عوارض زخم پس از سزارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي پوشش آنتي باکتريال نخ ويکريل در دوختن بافت زيرجلدي بر عوارض زخم پس از سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي پوشش آنتي باکتريال نخ ويکريل در دوختن بافت زيرجلدي بر عوارض زخم پس از سزارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: افزایش ضخامت بافت زیرجلدی شکم در زنان چاق، یک فاکتور خطر در بروز عوارض پس از جراحی می باشد. جهت کاهش عوارض زخم، استراتژی های مختلفی به کار گرفته شده است. نخ های بخیه با پوشش آنتی باکتریال از سال ها قبل به منظور کاهش عوارض عفونی زخم ها مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه حاضر به بررسی اثرات دوختن بافت زیرجلدی با نخ ویکریل با پوشش آنتی باکتریال بر عوارض زخم در زنان چاقی که تحت زایمان سزارین قرار گرفتند پرداخته است. روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور، زنانی که بافت زیرجلدی شکم آن ها بیشتر از 2 سانتی متر بود، به صورت تصادفی در یکی از دو گروه دوختن بافت زیرجلدی با نخ ویکریل با پوشش آنتی باکتریال (133 بیمار) و نخ ویکریل معمولی (131 بیمار) قرار گرفتند. میزان بروز سروما، هماتوما، از هم گسیختگی و عفونت زخم در دو گروه مقایسه شد. یافته ها: دو گروه از نظر سن مادر، سن بارداری، شاخص توده بدنی، ضخامت بافت زیرجلدی و اندیکاسیون های سزارین همسان بودند. در گروه ویکریل با پوشش آنتی باکتریال، میزان بروز عفونت زخم (1.5% در مقابل 6.1%، (P=0.059 نسبت به گروه ویکریل معمولی کاهش یافته بود اما از نظر آماری معنادار نبود ( .(P=0.059اختلاف معناداری در میزان بروز سروما، هماتوم و از هم گسیختگی زخم بین دو گروه دیده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، استفاده از نخ ویکریل با پوشش آنتی باکتریال برای دوختن بافت زیرجلدی در زنان چاق، تاثیری بر کاهش عوارض زخم پس از زایمان های سزارین ندارد و تنها هزینه جراحی را افزایش می دهد.
كلید واژه: سزارین، چاقی، ویکریل با پوشش آنتی باکتریال، عوارض زخم

توضیحات بیشتر