فایل ورد تعيين وضعيت تغذيه اي سالمندان تحت پوشش مراکز دولتي شهر کرمانشاه بر اساس MNA و ارتباط آن با مارکرهاي بيوشيميايي سال 1387

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين وضعيت تغذيه اي سالمندان تحت پوشش مراکز دولتي شهر کرمانشاه بر اساس MNA و ارتباط آن با مارکرهاي بيوشيميايي سال 1387 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين وضعيت تغذيه اي سالمندان تحت پوشش مراکز دولتي شهر کرمانشاه بر اساس MNA و ارتباط آن با مارکرهاي بيوشيميايي سال 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين وضعيت تغذيه اي سالمندان تحت پوشش مراکز دولتي شهر کرمانشاه بر اساس MNA و ارتباط آن با مارکرهاي بيوشيميايي سال 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين وضعيت تغذيه اي سالمندان تحت پوشش مراکز دولتي شهر کرمانشاه بر اساس MNA و ارتباط آن با مارکرهاي بيوشيميايي سال 1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: افزایش تعداد سالمندان در سال های اخیر، لزوم مراقبت های صحیح تغذیه ای برای این قشر از جامعه، هرچه بیشتر احساس می گردد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تغذیه با استفاده از با بیومارکرهای مختلف ارزیابی تغذیه ای در سالمندان شهر کرمانشاه بود. روش ها: جامعه مورد مطالعه شامل سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر کرمانشاه (140 نفر، 76 مرد و 46 زن) بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، MNA و FFQ جمع آوری گردید. 5 میلی لیتر نمونه خون برای تعیین فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی مانند آلبومین و فریتین اخذ شد. ترکیب بدن با استفاده از دستگاه بیوالکتریک ایمپدانس، تعیین و شد. یافته ها: 46.4 درصد شرکت کنندگان، وضعیت تغذیه ای مناسب داشتند در حالی که 38.7 درصد از سوءتغذیه متوسط و 14.9 درصد از سوءتغذیه شدید رنج می بردند. سوءتغذیه سالمندان با استفاده از شاخص های مختلف مانند BMI، هموگلوبین، آلبومین و فریتین به ترتیب 16.4، 19، 9.8 و 9.4 درصد بود. توده عضلانی و بافت چربی به ترتیب در 23 و 21 درصد افراد مورد مطالعه کم تر از حد طبیعی بود. رابطه مثبت و معنادار بین امتیاز حاصل از MNA و سطح هموگلوبین و هماتوکریت (p<0.05)، توده بدون چربی (p<0.05) و نمایه توده بدنی و دور بازو مشاهد شد (p<0.001).نتیجه گیری: این مطالعه استفاده از MNA به عنوان یک ابزار بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان در ایران را تایید می کند. با توجه به شیوع بالای سوءتغذیه در سالمندان، لزوم و طراحی روش های مداخله ای اصلاح تغذیه ای در خانه های سالمندان پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: سالمندی، سوءتغذیه، ترکیب بدن و MNA

توضیحات بیشتر