فایل ورد ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري و شدت آن با عادات غذايي

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري و شدت آن با عادات غذايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري و شدت آن با عادات غذايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري و شدت آن با عادات غذايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري و شدت آن با عادات غذايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: سرطان معده شایع ترین بدخیمی در ایران به شمار می رود. هلیکوباکترپیلوری و برخی اجزای رژیم غذایی از جمله عوامل خطر بروز این بیماری هستند اما بررسی ها روی ارتباط متقابل این دو عامل در دنیا اندک است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و شدت آن با رژیم غذایی در تبریز طراحی شد.روش ها: این بررسی یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. نمونه ها 86 نفر از افرادی بودند که در مرکز تحقیقات گوارش و کبد تبریز تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفتند. پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه بسامد خوراک برای افراد پر شد و نمونه ای از آنتر برای بررسی پاتولوژیک ارسال گردید. تحلیل داده ها با آزمون های غیرپارامتریک انجام شد. یافته ها: میزان آلودگی به هلیکوباکترپیلوری بر اساس بررسی پاتولوژیک (هماتوکسیلن- ائوزین) 42.6 درصد بود. مثبت بودن عفونت HP با میزان مصرف هفتگی ماهی P=0.007))، فلفل سبز (P=0.01) و آب (P=0.016) ارتباط معکوس و با میزان مصرف هفتگی تن ماهی (P=0.015) و چای (P=0.046) ارتباط مستقیم داشت. شدت عفونت HP با میزان مصرف هفتگی ماهی (P=0.001)، فلفل سبز (P=0.045) و آب (P=0.001) ارتباط معکوس و با میزان مصرف هفتگی تن ماهی (P=0.011) و قند (P=0.044) ارتباط مستقیم داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده احتمال تاثیر برخی مواد غذایی مانند ماهی (به جز تن ماهی)، فلفل سبز و آب بر ابتلا به HP و نیز شدت این عفونت است. با توجه به محدودیت های این مطالعه، برای اثبات یافته ها و دستیابی به جزییات بیشتر، انجام بررسی های جامع تر و دقیق تر ضروری است.
كلید واژه: هلیکوباکترپیلوری، عادات غذایی، سرطان معده، عوامل خطر

توضیحات بیشتر