فایل ورد بررسي برخي از مارکرهاي سرطاني و فاکتورهاي خوني در سرطان پستان القايي با DMBA در موش صحرايي نژاد SD

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي برخي از مارکرهاي سرطاني و فاکتورهاي خوني در سرطان پستان القايي با DMBA در موش صحرايي نژاد SD دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي برخي از مارکرهاي سرطاني و فاکتورهاي خوني در سرطان پستان القايي با DMBA در موش صحرايي نژاد SD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي برخي از مارکرهاي سرطاني و فاکتورهاي خوني در سرطان پستان القايي با DMBA در موش صحرايي نژاد SD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي برخي از مارکرهاي سرطاني و فاکتورهاي خوني در سرطان پستان القايي با DMBA در موش صحرايي نژاد SD :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه: مدل های حیوانی، ابزار بسیار مفیدی برای مطالعه بیماری های پیچیده می باشند. بدین طریق می توان تفاوت های ژنومیک در انسان ها را مطالعه و همچنین تاثیر فاکتورهای محیطی در بروز سرطان را به حداقل رساند. در این پژوهش، تغییرات دو آنتی ژن PCNA و VWF با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی و همچنین سه مارکر سرطانی و دو فاکتور خونی در موش های مبتلا به سرطان القایی اندازه گیری شد. روش ها: با خوراندن 10 mg از ماده کارسینوژنیک DMBA در موش های صحرایی نژاد SD، ایجاد سرطان پستان گردید. بعد از ایجاد تومورها نمونه های توموری برای تست ایمنوهیستوشیمی استفاده شد. همچنین سه مارکر سرطانی و دو فاکتور خونی در نمونه های سرطانی با استفاده کیت های مربوطه و بر طبق دستورالعمل کارخانه های سازنده، اندازه گیری گردید و با استفاده از نرم افزارSPSS ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: دو آنتی ژن PCNA و VWF در نمونه های توموری در مقایسه با کنترل، واکنش شدیدی از خود نشان دادند. از بین مارکرهای خونی، میزان CA15.3 در مقایسه با کنترل، تفاوت معناداری را نشان داد ((P<0.05.نتیجه گیری: بر اساس یافته های هیستوپاتولوژیکی و ایمنوهیستوشیمی، تومورهای ایجاد شده، شباهت زیادی به تومورهای پستانی با منشا انسانی دارند. اندازه گیری شده در تومورهای القایی در مقایسه با کنترل، تفاوت معناداری را نشان نداد. این نتایج تاکید می نماید که سرطان پستان القایی توسط CA15.3 در موش های صحرایی نژاد SD، مدل مناسبی برای مطالعات زیست شناسی سرطان پستان می باشد.
كلید واژه: مارکر سرطانی، PCNA ،VWF ,12-dimethylbenz[] anthracene، سرطان پستان، موش صحرایی نژاد اسپراگ داوولی

توضیحات بیشتر