فایل ورد شيوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه، سال تحصيلي 88-1387

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه، سال تحصيلي 88-1387 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه، سال تحصيلي 88-1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه، سال تحصيلي 88-1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع اختلالات گفتاري در دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه، سال تحصيلي 88-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: گفتار و زبان یکی از جنبه های مهم و حساس رشد است و تکامل سیستم اعصاب مرکزی را در زمینه های حسی، حرکتی و شناختی شامل می شود. اختلال در گفتار کودک بر تمام جوانب شخصیتی و روانی او تاثیر منفی می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات گفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال 88-1387 انجام شد. روش ها: جامعه مورد مطالعه، کودکان دبستانی شهر کرمانشاه بود. 600 دانش آموز، با اطمینان 95 و دقت 3 درصد، به روش خوشه ای دومرحله ای متناسب با حجم، از سه ناحیه آموزش و پرورش انتخاب شدند. نمونه ها در یک جلسه 1 ساعته با استفاده از آزمون فونتیک و تحلیل گفتار پیوسته از لحاظ علایم آسیب شناختی شامل لکنت، وجود علایم اختلال صوت، آپراکسی گفتار و اختلال تولید توسط آسیب شناس گفتار و زبان مورد ارزیابی قرار گرفتند. علایم آسیب شناختی برای هر نمونه در چک لیست مربوطه، ثبت و تشخیص اختلال گفتاری داده می شد. یافته ها: از 600 نمونه مورد بررسی، 39.5 درصد دختر و 60.5 درصد پسر بودند. میانگین سن دانش آموزان 1.52±9.12 بود. تعداد 67 نفر (11.2%) از کل نمونه به انواع اختلالات گفتاری مبتلا بودند. شیوع اختلالات گفتاری در دختران، 11 درصد و در پسران، 11.3 درصد بود. بین میزان اختلال با جنس و سن ارتباطی مشاهده نشد. نتیجه گیری: میزان به دست آمده به عنوان شیوع اختلالات گفتاری در شهر کرمانشاه کم تر از مطالعات مشابه است. این یافته، فرضیه بیشتر بودن شیوع اختلالات گفتاری در مناطق دوزبانه را رد می کند.
كلید واژه: شیوع، اختلالات گفتاری، دانش آموزان

توضیحات بیشتر