فایل ورد تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واکنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واکنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واکنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واکنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واکنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جداسازي و پديده هاي انتقال (دانشكده مهندسي)

تعداد صفحات :21

احیاء مستقیم سولفید مس به وسیله هیدروژن و در مجاورت آهک، روشی است که در مقایسه با فرآیند متداول تولید مس از مزایای زیادی مانند کمتر بودن تعداد مراحل عملیاتی و عدم آلوده سازی محیط به گاز سمی SO2 برخوردار است. در این کار تحقیقاتی یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی واکنش ارائه شده که در آن تاثیر تغییرات ساختاری قرص و غیرهمدما بودن محیط واکنش لحاظ شده است. در این مدل معادلات موازنه جرم و انرژی جهت بدست آوردن توزیع غلظت و دما درون قرص بصورت توابعی از زمان و مکان حل شده اند و از مدل گاز آلوده جهت تشریح نفوذ گاز در درون قرص استفاده شده است. روابط ریاضی حاکم بر این مدل در حقیقت تعمیمی از مدل دانه ای است که برای بیش از یک واکنش به کار رفته است. در این تحقیق پیش بینی مدل از رفتار واکنش با داده های تجربی مربوط به عوامل دما، مقدار آهک، تخلخل اولیه و ضخامت قرص مقایسه شده و در نهایت نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این کار، دانه های آهک متخلخل و متشکل از ریزدانه های غیرمتخلخل در نظر گرفته شده و این فرض باعث شده تا نتایج مدل به داده های تجربی نزدیکتر شود.
كلید واژه: مس، سولفید مس، آهک، احیاء، مدلسازی، تغییرات ساختاری، واکنش غیرهمدما

توضیحات بیشتر