فایل ورد اثر دامنه موج بر عملکرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پره موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دامنه موج بر عملکرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پره موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دامنه موج بر عملکرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پره موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دامنه موج بر عملکرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پره موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دامنه موج بر عملکرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پره موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جداسازي و پديده هاي انتقال (دانشكده مهندسي)

تعداد صفحات :21

دامنه موج یکی از مشخصه های هندسی موثر بر عمل کرد مبدل حرارتی فشرده صفحه ای پره موجی است. روابط جدیدی برای لحاظ کردن دامنه موج در طراحی این نوع مبدل ها مورد نیاز است. در این مقاله، اثر دامنه موج بر ضریب کلبرن (j) و ضریب اصطکاک فانینگ (f) بررسی می شود. ضریب j معیاری از شدت انتقال حرارت و ضریب f متناسب با افت فشار است. در این بررسی، شبیه سازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی کانال موجی یک مبدل انجام شد. این کانال دارای ارتفاع 8، گام 2 و طول های 43.2 و 64.8 میلی متر است. اطلاعات تجربی منتشر شده در مورد این کانال با دامنه موج 1.5 در دسترس است. بنابراین، ابتدا شبیه سازی با این دامنه موج و در اعداد رینولدز 600 تا 6500 انجام شد. نتایج شبیه سازی با اطلاعات تجربی تطابق خوبی داشته و مقادیر متوسط خطا برای j و f به ترتیب 7 و 4 درصد شد. در مرحله دوم، شبیه سازی کانال با دامنه موج های 0.5، 1، 2، 2.5 و 3 میلی متر انجام شد. نتایج نشان می دهد که دامنه موج روی ضرایب j و f موثر است. با افزایش دامنه موج، در جریان های آرام و آشفته، هر دو ضریب بیشتر می شوند. اما، تاثیر دامنه موج بر ضریب f بیشتر است. با روش پردازش منحنی چند متغیره، دو رابطه برای j و f برحسب عدد رینولدز و ابعاد هندسی مختلف کانال موجی به ویژه دامنه موج به دست آمد. برای تعیین هر یک از این روابط از اطلاعات آزمایشگاهی و محاسبه شده قبلی و نتایج محاسبه جدید استفاده گردیده و با لحاظ اثر دامنه موج لحاظ شد. این روابط برای مبدل های حرارتی فشرده صفحه ای پره موجی که از هوا به عنوان سیال خنک کننده استفاده می کنند کاربرد دارد.
كلید واژه: مبدل حرارتی فشرده، پره های موجی، دامنه موج، ضریب کلبرن، ضریب فانینگ، شبیه سازی CFD

توضیحات بیشتر