فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز بهداشتي –درماني شهر کرمانشاه سال 1386

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز بهداشتي –درماني شهر کرمانشاه سال 1386 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز بهداشتي –درماني شهر کرمانشاه سال 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز بهداشتي –درماني شهر کرمانشاه سال 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز بهداشتي –درماني شهر کرمانشاه سال 1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :5

این مطالعه تحلیلی عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر در مراکز بهداشتی-درمانی شهر کرمانشاه در سال 1386 را بررسی نمود.168 مادر دارای کودک 12-6 ماهه با تغذیه انحصاری و غیرانحصاری بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی– تحلیلی استفاده شد. ابتلا به بیماری های تنفسی و گوارشی در شش ماه اول تولد در شیرخوار در گروه تغذیه انحصاری به طور معناداری کم تر و مدت شیردهی در زایمان قبلی در گروه تغذیه انحصاری بیشتر از گروه تغذیه غیرانحصاری بود. [((OR=5.1، (OR=4)]. جنس شیرخوار، سواد، شغل و سن مادر و زمان شروع شیردهی بین دو گروه تفاوت معنادار آماری نداشت.
كلید واژه: تغذیه انحصاری با شیر مادر، مراکز بهداشتی درمانی، شیر مادر، شیرخواران

توضیحات بیشتر