فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنتيک ژنوتيپ هاي(VP4 (P روتاويروس در اسهال حاد كودكان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنتيک ژنوتيپ هاي(VP4 (P روتاويروس در اسهال حاد كودكان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنتيک ژنوتيپ هاي(VP4 (P روتاويروس در اسهال حاد كودكان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنتيک ژنوتيپ هاي(VP4 (P روتاويروس در اسهال حاد كودكان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنتيک ژنوتيپ هاي(VP4 (P روتاويروس در اسهال حاد كودكان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: در جوامع در حال توسعه، اسهال حاد با اتیولوژی روتاویروس یکی از علل مرگ و میر شیرخواران است. هدف این مطالعه تعیین سیمای اپیدمیولوژیک، علایم بالینی و آنالیز مولکولی ژنوتیپ های VP4 [P] روتاویروس در چرخش بیماران بیمارستان کودکان بهرامی تهران طی زمستان 1387 تا پاییز 1388 بوده است. لذا بهره گیری از نتایج حاصله در راستای کاربرد واکسن مناسب روتاویروس جهت پیشگیری اسهال حاد ویروسی کودکان حایز اهمیت می باشد.روش بررسی: در این مطالعه (Case-series) 150 نمونه مدفوع کودکان زیر 14 سال که با بیماری اسهال حاد در بخش عفونی بیمارستان طی سال های 1387 و 1388 بستری بوده اند همراه با تنظیم پرسشنامه بر اساس پارامترهای اپیدمیولوژیک تهیه گردید. نمونه ها به انستیتو پاستور ارسال شد. در آزمایشگاه ویرولوژی با روش RNA-PAGE اقدام به شناسایی ژنوم (dsRNA) روتاویروس گردید. سپس در نمونه روتاویروس مثبت، ژنوتیپ های VP4 [P] ویروسی با تکنیک مولکولی RT-PCR مشخص شد. نهایتا بر اساس سکانس نوکلئوتید ژنوتیپ های ویروسی شناسایی شده نسبت به ترسیم Phylogenetic-tree اقدام گردید.یافته ها: در این مطالعه 29 نفر (19.3%) دارای اسهال حاد روتاویروس بوده که بیش از 90% دارای الگوی Long- RNA Pattern و کم تر از 10% عفونت ویروسی باShort RNA Pattern بوده اند. در این مطالعه ژنوتیپ VP4 [P8] سویه غالب بود. 25 مورد P [8]مثبت بوده (86%) و سایر ژنوتیپ های ویروسی شامل VP4 [P6] و VP4 [P4] با میزان شیوع برابر 6.9% بوده اند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیان گر شیوع بالای اسهال حاد روتاویروس در کودکان سنین پایین در تهران بود. آنالیز مولکولی سویه های روتاویروسی در چرخش حاکی از تشابه ژنتیکی بالای در کشورهای آسیایی بود.
كلید واژه: اسهال حاد روتاویروس، RT-PCR ،RNA-PAGE، آنالیز فیلوژنتیک

توضیحات بیشتر