فایل ورد مدت زمان عمل و عوارض کوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسکوپي پره پريتونئال از راه شکم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پريتوان

لینک دانلود

 فایل ورد مدت زمان عمل و عوارض کوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسکوپي پره پريتونئال از راه شکم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پريتوان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدت زمان عمل و عوارض کوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسکوپي پره پريتونئال از راه شکم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پريتوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدت زمان عمل و عوارض کوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسکوپي پره پريتونئال از راه شکم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پريتوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدت زمان عمل و عوارض کوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسکوپي پره پريتونئال از راه شکم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پريتوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: مطالعه حاضر جهت مقایسه نتایج جراحی، عوارض و مدت زمان ترمیم لاپاروسکوپیک فتق اینگوینال در وضعیت ترندلنبرگ با ترندلنبرگ معکوس در مرحله دوختن پریتوان صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی بیماران بعد از تشخیص فتق اینگوینال توسط جراح بر اساس روش نمونه گیری Block randomization وارد مطالعه شدند. روش جراحی به صورت پره پریتونئال از راه شکم بود. در مرحله انتهایی (Repritonealization) در گروه مورد در وضعیت ترندلنبرگ معکوس 15 درجه قرار گرفتند. گروه شاهد در طول عمل در وضعیت ترندلنبرگ 15 درجه قرار داشتند بیماران روز بعد از جراحی در بیمارستان و یک هفته پس از جراحی بیمار توسط جراح ویزیت شده و از نظر بروز عوارض مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه 20 نفر با روش ترندلنبرگ و 19 نفر به روش ترندلنبرگ معکوس حین دوختن پریتوان جراحی شدند. در بررسی عوارض پارگی پریتوان در 9 بیمار (23%) خون ریزی از پوست تنها در یك بیمار (2.6%) مشاهده شد. كشش پریتوان حین ترمیم در 33 بیمار (84.6%) وجود داشت و مدت دوختن پریتوان در بیماران تحت لاپاروسکوپی در وضعیت ترندلنبرگ، بیش تر از بیماران تحت ترندلنبرگ معکوس بود. شدت درد روز اول پس از عمل در بیمارانی که دوختن پریتوان در وضعیت ترندلنبرگ انجام شد به طور معنی داری بیش تر بود. هم چنین زمان بازگشت به کار، مدت زمان بستری و فعالیت روزانه نیز در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر دوختن پریتوان به روش ترندلنبرگ معکوس زمان کمتری از نظر جراحی و دوختن پریتوان می برد و البته تفاوتی از نظر عوارض کوتاه مدت میان دو گروه مشاهده نشد.
كلید واژه: فتق اینگوینال، لاپاروسکوپی، پوزیشن، عوارض

توضیحات بیشتر