فایل ورد پيامدهاي هموروييدکتومي با ليگاشور در مقايسه با هموروييدکتومي به روش باز با الکتروکوتري

لینک دانلود

 فایل ورد پيامدهاي هموروييدکتومي با ليگاشور در مقايسه با هموروييدکتومي به روش باز با الکتروکوتري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيامدهاي هموروييدکتومي با ليگاشور در مقايسه با هموروييدکتومي به روش باز با الکتروکوتري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيامدهاي هموروييدکتومي با ليگاشور در مقايسه با هموروييدکتومي به روش باز با الکتروکوتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيامدهاي هموروييدکتومي با ليگاشور در مقايسه با هموروييدکتومي به روش باز با الکتروکوتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: بیماری همورویید یکی از شایع ترین مشکلات آنورکتال است و انواع شدید آن، نیازمند درمان جراحی هستند. روش های جراحی مختلفی برای درمان بیماری همورویید ارایه شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه پیامدهای هموروییدکتومی به وسیله لیگاشور با هموروییدکتومی به روش باز است.روش بررسی: یک کارآزمایی تصادفی شده یک سوکور طراحی شد. 57 بیمار (28 بیمار در گروه لیگاشور و 29 بیمار در گروه هموروییدکتومی باز) وارد مطالعه شدند. تمامی اعمال جراحی توسط دو جراح اصلی مطالعه انجام شد. پیامد اصلی، مدت عمل جراحی (به ازای برداشت هر پاکه) بود. سایر پیامدها عبارت بودند از: درد بعد از عمل (بر اساس دوز مورفین بعد از عمل و نمره مقیاس آنالوگ بصری)، درد پس از ترخیص (دوز ایبوپروفن در منزل و میانگین نمرات مقیاس آنالوگ بصری طی 10-7 روز بعد از ترخیص)، عوارض (خون ریزی و احتباس ادراری) و زمان برگشت به فعالیت معمول.یافته ها: دو گروه از نظر داده های دموگرافیک به طور همسانی تصادفی شده بودند. متوسط زمان برداشت یک پاکه در گروه لیگاشور، 8.91 دقیقه و خیلی کم تر از متوسط گروه هموروییدکتومی باز (17.35 دقیقه) بود (P<0.001). درد بعد از عمل بر اساس دوز مورفین و نمره مقیاس آنالوگ بصری در گروه لیگاشور کم تر بود، اما این تفاوت به طور «قاطعانه» معنی دار نبود (به ترتیب P=0.055 و P=0.077). عوارض زودرس و تاخیری و نیز میزان بازگشت به فعالیت معمول در دو گروه مشابه بود.نتیجه گیری: هموروییدکتومی با لیگاشور روش بی خطری است و در دستان با تجربه، می تواند مدت عمل را به مقدار زیادی کاهش دهد. این روش ممکن است باعث قدری تخفیف در درد بعد از عمل نیز بشود.
كلید واژه: هموروییدکتومی، لیگاشور، درد بعد از عمل

توضیحات بیشتر