فایل ورد تعيين ارزش پيش بيني کننده بيومارکر ليپوکالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل در تشخيص زودرس کنتراست نفروپاتي پس از آنژيوگرافي/ آنژيوپلاستي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين ارزش پيش بيني کننده بيومارکر ليپوکالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل در تشخيص زودرس کنتراست نفروپاتي پس از آنژيوگرافي/ آنژيوپلاستي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين ارزش پيش بيني کننده بيومارکر ليپوکالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل در تشخيص زودرس کنتراست نفروپاتي پس از آنژيوگرافي/ آنژيوپلاستي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين ارزش پيش بيني کننده بيومارکر ليپوکالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل در تشخيص زودرس کنتراست نفروپاتي پس از آنژيوگرافي/ آنژيوپلاستي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين ارزش پيش بيني کننده بيومارکر ليپوکالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل در تشخيص زودرس کنتراست نفروپاتي پس از آنژيوگرافي/ آنژيوپلاستي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: لیپوکالین وابسته به ژلاتیناز نوتروفیل (NGAL) Neutrophilic Gelatinase Associated Lipocaline به عنوان بیومارکر تشخیص زودرس آسیب های حاد کلیه، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ولی این که در تمام آسیب ها به علل مختلف ارزش تشخیصی بالایی داشته باشد نیاز به مطالعات بیش تری وجود دارد. کنتراست نفروپاتی از جمله این موارد است که علی رغم مطالعات موجود، ارزش پیشگویی کننده NGAL در تشخیص زودرس نارسایی کلیه ناشی از مواد حاجب روشن نیست. هدف این مطالعه بررسی نقش این بیومارکر در تشخیص زودهنگام کنتراست نفروپاتی است.روش بررسی: در این مطالعه، 122 بیمار كاندیدای آنژیوگرافی/ آنژیوپلاستی در بهار و تابستان سال 88 وارد مطالعه شدند. در نمونه های ادراری ساعات مختلف غلظت NGAL اندازه گیری و میزان آن در بیماران مبتلا و غیرمبتلا مقایسه شد.یافته ها: 37 نفر (30.3%) از بیماران کنتراست نفروپاتی داشتند. افزایش غلظت ادراری NGAL، 12 ساعت پس از پروسیجر به ترتیب در مبتلایان و غیرمبتلایان 90.62±105.63 و 27.6±45.8، (P=0.0001) و غلظت ادراری آن 24 ساعت پس از پروسیجر 79.78±117.7 و 30.92±52.84، (P=0.002) بود. حساسیت و ویژگی NGAL ادرار 12 ساعت پس از پروسیجر با Cut-off هشت نانوگرم در میلی لیتر و 0.75 AUC ، به ترتیب 94% و 25% و ارزش اخباری منفی آن 91% بود. هم چنین حساسیت و ویژگی NGAL ادرار 24 ساعت پس از پروسیجر در 5.5 Cut-off نانوگرم بر میلی لیتر با0.70 AUC ، به ترتیب 97% و 24% و ارزش اخباری منفی آن 95% بود.نتیجه گیری: NGAL ادرار بیومارکری حساس برای تشخیص زودرس نارسایی حاد کلیوی ناشی از ماده حاجب می باشد.
كلید واژه: لیپوکالین وابسته به ژلاتیناز نوتروفیل، کنتراست نفروپاتی، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی

توضیحات بیشتر