فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه، از بوتولینیوم توکسین به طور وسیعی در اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی استفاده می شود. مطالعه حاضر به فایل ورد مقايسه تاثير تزريق بوتولينيوم توکسين نوع A در عضلات هامسترينگ و كاف با و بدون گچ گيري سريال مچ پا در بهبود توانايي راه رفتن كودكان فلج مغزي می پردازد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور بود، که جامعه هدف آن کودکان فلج مغزی همی پلژیک و دای پلژیک 8-2 ساله شهر تهران بودند که از میان آن ها، 25 کودک که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، با در نظر گرفتن شرایط همگنی به صورت ساده و هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه 13 و 12 نفره تقسیم شده و به ترتیب مداخلات درمانی تزریق بوتولینیوم توکسین نوع A به تنهایی و بوتولینیوم توکسین نوع A همراه با گچ گیری سریال مچ پا بر روی آن ها صورت گرفت.یافته ها: مقایسه بین دو گروه از نظر عملکرد حرکتی درشت، میزان اسپاستیسیتی زانوی راست و چپ و میزان دامنه حرکتی پاسیو زانوی راست و چپ در بازه های زمانی قبل، یک ماه، سه ماه، شش ماه و 12 ماه بعد از مداخله تفاوت معنی داری نشان نداد (P>0.1). در مقایسه بین دو گروه از نظر میزان اسپاستیسیتی مچ پای راست و چپ و دامنه حرکتی پاسیو مچ پای راست و چپ، در مقاطع زمانی قبل، یک ماه و سه ماه تفاوت معنی داری دیده نشد (P>0.1) ولی در بازه های زمانی شش ماه و دوازده ماه تفاوت معنی دار دیده شد (P<0.05).نتیجه گیری: درمان ترکیبی بوتولینیوم توکسین A همراه با گچ گیری سریال مچ پا نسبت به بوتولینیوم توکسین A به تنهایی بر کاهش میزان اسپاستیسیتی و افزایش دامنه حرکتی مچ پای کودکان فلج مغزی موثرتر می باشد.
كلید واژه: فلج مغزی، بوتولینیوم توکسین نوع A، گچ گیری سریال

توضیحات بیشتر