فایل ورد مقايسه اثر کلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيک نوزادان سالم

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر کلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيک نوزادان سالم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر کلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيک نوزادان سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر کلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيک نوزادان سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر کلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيک نوزادان سالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :6

زمینه: کلوفیبرات از داروهای پایین آورنده چربی خون و همچنین القاکننده آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز است. در این مطالعه اثر کلوفیبرات بر روی زردی فیزیولوژیک نوزادان رسیده بررسی گردید. روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 60 نوزاد رسیده مبتلا به زردی که در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا کرمانشاه بستری شده بودند انجام گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. در گروه مورد 30 نوزاد با یک دوز خوراکی کلوفیبرات به میزان 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به همراه فتوتراپی، تحت درمان قرار گرفتند. در گروه شاهد، 30 نوزاد فقط تحت فتوتراپی به تنهایی قرار گرفتند. نوزادانی که شواهدی به نفع همولیز و کلستاز داشتند از مطالعه خارج شدند. میزان بیلی روبین توتال و مستقیم پلاسما در ساعات 12، 24، 48 و 72 اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده توسط روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اختلاف آماری معناداری از نظر توزیع جنس، میانگین سن، وزن و مقدار بیلی روبین توتال پلاسما در زمان بستری بین دو گروه وجود نداشت. میانگین سطح بیلی روبین توتال پلاسما در ساعت 12، 24 و 48 بعد از شروع درمان در گروه مورد پایین تر از گروه شاهد بود اما فقط در ساعت 24 بعد از شروع درمان از نظر آماری معناداربود (.(P<0.001 همچنین میانگین مدت زمان فتوتراپی، اختلاف معناداری در گروه مورد (28±10.609) نسبت به گروه کنترل (50±22.743)داشت (.(P<0.001 هیچ گونه عوارض جانبی طی انجام مطالعه دیده نشد.نتیجه گیری: کلوفیبرات به همراه فتوتراپی یک روش درمانی موثر برای کاهش زردی فیزیولوژیک در نوزادان رسیده سالم است.
كلید واژه: کلوفیبرات، فتوتراپی، زردی

توضیحات بیشتر