فایل ورد بيان نوترکيب فاکتور رشد اپيدرم انساني در باکتري E. coli و ارزيابي اثر آن بر دودمان سلولي NIH-3T3

لینک دانلود

 فایل ورد بيان نوترکيب فاکتور رشد اپيدرم انساني در باکتري E. coli و ارزيابي اثر آن بر دودمان سلولي NIH-3T3 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بيان نوترکيب فاکتور رشد اپيدرم انساني در باکتري E. coli و ارزيابي اثر آن بر دودمان سلولي NIH-3T3  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بيان نوترکيب فاکتور رشد اپيدرم انساني در باکتري E. coli و ارزيابي اثر آن بر دودمان سلولي NIH-3T3،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بيان نوترکيب فاکتور رشد اپيدرم انساني در باکتري E. coli و ارزيابي اثر آن بر دودمان سلولي NIH-3T3 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)

تعداد صفحات :10

خانواده EGF از بیش از 13 عضو تشکیل شده است و فاکتور رشد اپیدرمی عضو اصلی این خانواده می باشد که در ترمیم زخم های اپیدرمی نقش آفرینی می کند. این فاکتور، یک پلی پپتید اساسی برای ترمیم زخم و آغاز تقسیم میتوزی است. در این مطالعه، ژن فاکتور رشد اپیدرم انسانی از بانک ژنی استخراج و پس از بهینه سازی کدون های آن بر اساس ترجیح کدونی باکتری E. coli در وکتور (+)pET21a سنتز گردید. وکتور حامل ژن مذکور به باکتری E. coli به عنوان میزبان بیانی انتقال یافت و پس از بیان، فرآیند تخلیص پروتئین با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی انجام شد. نتیجه سنجش فعالیت زیستی در سه دز مختلف نشان داد که این پلی پپتید نوترکیب بر تکثیر سلولی در دودمان سلولی NIH-3T3 تاثیرگذار است.
كلید واژه: فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب، ژن صناعی، E. coli، دودمان سلولی NIH-3T3

توضیحات بیشتر