فایل ورد استانداردسازي عناصر اطلاعاتي در پرونده شنوايي شناسي و ارائه الگوي مناسب براي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد استانداردسازي عناصر اطلاعاتي در پرونده شنوايي شناسي و ارائه الگوي مناسب براي ايران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استانداردسازي عناصر اطلاعاتي در پرونده شنوايي شناسي و ارائه الگوي مناسب براي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استانداردسازي عناصر اطلاعاتي در پرونده شنوايي شناسي و ارائه الگوي مناسب براي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استانداردسازي عناصر اطلاعاتي در پرونده شنوايي شناسي و ارائه الگوي مناسب براي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: ارائه مراقبت بهداشتی مطلوب بدون اطلاعات وضعیت فعلی و قبلی بیمار ممکن نیست. پرونده بیمار نشان می دهد خدمات توسط چه کسی، چه زمانی، کجا و چگونه انجام گرفته است. به فرایند ثبت کامل اطلاعات مراقبت و درمان بیمار مستندسازی گویند. هدف این پژوهش تعیین عناصر اطلاعاتی ضروری در پرونده شنوایی شناسی و ارائه الگو در ایران است.روش بررسی: در یک پژوهش کاربردی از نوع مطالعات توصیفی- تطبیقی که در سال های 89-1388 انجام شد، با استفاده از فرم های مستندسازی داخلی و خارجی، چک لیستی شامل عناصر اطلاعاتی قابل ذکر در پرونده شنوایی شناسی تهیه و با استفاده از روش دلفی به نظرسنجی گذاشته شد. با توجه به لیست سازمان نظام پزشکی، نظرخواهی در بین شنوایی شناسان ایران انجام شد. 110 کارشناس و 17 شنوایی شناس عضو هیات علمی دانشگاه به پرسش نامه ها پاسخ دادند.یافته ها: از 51 عنصری که به نظرسنجی گذاشته شده بود 37 عنصر با موافقت بیش از 75 درصد، نه عنصر با 50 تا 75 درصد و پنج عنصر با موافقت کمتر از 50 درصد مواجه شد. اعضای هیات علمی اهمیت عنصر جنس را به طور معنی داری بیشتر از کارشناسان تعیین نمودند (p= 0.018). درصد افرادی که میزان تاثیر وجود اطلاعات شنوایی شناسی را در پرونده بیمار خیلی زیاد ارزیابی کردند 70.1 بود.نتیجه گیری: حداقل عناصر اطلاعاتی جمعیت شناختی، تاریخچه بیمار، ارزیابی بیمار و طرح درمان، با رعایت اصول طراحی فرم های پزشکی، در قالب الگوی پرونده شنوایی شناسی ارائه و دستورالعمل تکمیل آن نیز تدوین گردید.
كلید واژه: شنوایی شناسی، استانداردسازی، مستندسازی، جمع آوری داده

توضیحات بیشتر