فایل ورد بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص ‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص ‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص ‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص ‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص ‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :9

مقدمه: از نظر روان ‌شناسی شادمانی بر ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی افراد جامعه تاثیر همه جانبه دارد. لذا توجه به شادمانی و نشاط به عنوان معیاری از وضعیت روانی دانشجویان كه جزو نیروهای جوان و آینده ‌ساز کشور هستند، بسیار مهم است. در این میان، بررسی وضعیت شادمانی دانشجویان پرستاری به دلیل ماهیت شغلی و مواجهه با تنش‌ های متعدد موجود از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین میزان شادمانی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ابهر و همچنین بررسی ارتباط آن با متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن، نمره معدل تحصیلی، ترم تحصیلی و تعداد اعضای خانواده انجام پذیرفت.روش: این پژوهش به صورت روش مقطعی صورت گرفته و جامعه آماری مورد نظر را دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ابهر در سال 87-86 تشكیل می ‌داد. در این پژوهش پس از نمونه ‌گیری برای تعیین وضعیت شادمانی دانشجویان از ابزار سنجش میزان شادمانی آکسفورد استفاده گردید. پس از كسب رضایت ‌نامه كتبی، پرسشنامه مذبور میان 75 نفر از دانشجویان توزیع شد که به علت عدم عودت 11 مورد از پرسشنامه ‌ها، نهایتا 64 نفر (47=دختر، 17=پسر) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع ‌آوری داده ‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS v.11.5 و آزمون‌ های آماری توصیفی و استنباطی شامل تی ‌مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ‌ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که %12.7 دانشجویان از سطح شادمانی خیلی خوب، %69.8 قابل قبول و %17.5 از سطح پایین شادمانی برخوردار بودند. طبق نتایج مابین میزان شادمانی و جنسیت (P=0.7)، وضعیت تاهل (p=0.4) و سن (p=0.2)، ارتباط معناداری وجود نداشت. اما بین میزان شادمانی و ترم تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشت (p=0.01).نتیجه ‌گیری: بر اساس یافته ‌های این پژوهش درصد كمی از دانشجویان (%12.7) سطح نشاط خیلی خوب داشته و در گروه‌ های جدیدالورود و سال آخر پایین ‌تر بود. لذا ضروری است که با بررسی این وضعیت اقدامات برنامه ‌ریزی شده ‌ای جهت ارتقا و حفظ شادمانی و به تبع آن بهبود سلامت روانی دانشجویان صورت پذیرد.
كلید واژه: شادمانی، نشاط، بهداشت روان، دانشجویان پرستاری

توضیحات بیشتر