فایل ورد بررسي نتايج نسخه فارسي آزمون حدت زماني در بزرگسالان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نتايج نسخه فارسي آزمون حدت زماني در بزرگسالان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نتايج نسخه فارسي آزمون حدت زماني در بزرگسالان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نتايج نسخه فارسي آزمون حدت زماني در بزرگسالان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نتايج نسخه فارسي آزمون حدت زماني در بزرگسالان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: حدت زمانی به توانایی درک تغییرات محرک در طول زمان گفته می شود. در پژوهش حاضر نسبت به تهیه نسخه فارسی آزمون حدت زمانی به روش Phillips(1994) و Stuart (1996) و بررسی نتایج آن در افراد هنجار 18 تا 25 سال از هر دو جنس، اقدام شد.روش بررسی: در ساخت نسخه فارسی آزمون حاضر همانند نسخه مرجع از محرک گفتاری، نویز ممتد و نویز منقطع استفاده شد. محرک های گفتاری شامل چهار فهرست 50 کلمه ای بود که نخست در سکوت و سپس توام با ارائه نویز ممتد و منقطع در چهار نسبت سیگنال به نویز 10+، صفر، 10- و 20- دسی بل به گوش راست ارائه گردید. مطالعه مقطعی حاضر روی 33 فرد هنجار راست دست (19 زن و 14 مرد) با میانگین سنی 21.02 و انحراف معیار 1.7 سال با شیوه پاسخ گویی نوشتاری، اجرا شد.یافته ها: بین امتیازات آزمون در سکوت با هر یک از چهار نسبت سیگنال به نویز ممتد (p<0.0001) و منقطع (p£0.0001) و همچنین بین امتیازات آزمون در دو وضعیت ارائه نویز ممتد و منقطع (p<0.0001) تفاوت معنی داری مشاهده شد. در بخش های مختلف آزمون، بین دو جنس اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین بین سن و امتیاز حدت زمانی در نسبت سیگنال به نویز مثبت 10 دسی بل، ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: اجرای آزمون حاضر روی گروهی از افراد برخوردار از شنوایی هنجار، توانایی آزمون ساخته شده در تعیین حدت زمانی با استفاده از محرک های گفتاری را نشان داد.
كلید واژه: حدت زمانی، نویز ممتد، نویز منقطع، نسبت سیگنال به نویز

توضیحات بیشتر