فایل ورد چگونگي نقش مربي باليني در انگيزش آموزش باليني دانشجويان پرستاري: يک پژوهش کيفي

لینک دانلود

 فایل ورد چگونگي نقش مربي باليني در انگيزش آموزش باليني دانشجويان پرستاري: يک پژوهش کيفي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد چگونگي نقش مربي باليني در انگيزش آموزش باليني دانشجويان پرستاري: يک پژوهش کيفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد چگونگي نقش مربي باليني در انگيزش آموزش باليني دانشجويان پرستاري: يک پژوهش کيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد چگونگي نقش مربي باليني در انگيزش آموزش باليني دانشجويان پرستاري: يک پژوهش کيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: انگیزش عامل اصلی ترغیب دانشجویان به یادگیری بالینی است و فقدان آن یادگیری دانشجویان را با مشکل مواجه می ‌کند. آموزش بالینی در کسب مهارت آموزی دانشجویان نقش اساسی دارد، بنابراین توجه به نقش انگیزش آموزش بالینی اهمیت ویژه دارد. هدف از این مطالعه تبیین درک دانشجویان و مربیان پرستاری از چگونگی نقش مربی در انگیزش آموزش بالینی دانشجویان پرستاری است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در این مطالعه شانزده دانشجوی کارشناسی و چهار مربی پرستاری به صورت هدفمند از دانشکده‌ های پرستاری و مامایی تهران و زنجان انتخاب شدند و سپس مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده ‌های به دست آمده از مصاحبه ‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ‌ها: مضامین این مطالعه عبارت بود از: 1- شایستگی علمی و عملی مربی (با مضامین فرعی سواد علمی، نحوه انتقال دانش، مهارت عملی مربی)، 2- رفتار مربی (با مضامین فرعی حمایت، تشویق، ارتباط مربی با دانشجو، اقتدار و گفت و گوهای غیر رسمی)، 3- نگرش مربی به پرستاری.نتیجه ‌گیری: بر اساس تجربیات مشارکت ‌کنندگان، در فرآیند آموزش بالینی، این سه مضمون از ویژگی ‌های مهم مربی در انگیزش دانشجویان است. این ویژگی ‌ها می ‌تواند دانشجویان را به کار بالین و حرفه پرستاری جذب کند و یا آنها را از کار بالین و حرفه پرستاری رویگردان کند.
كلید واژه: مربی بالینی، انگیزش، آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری

توضیحات بیشتر