فایل ورد بررسي ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌ هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به ‌کارگيري يافته‌ هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه ‌اي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌ هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به ‌کارگيري يافته‌ هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه ‌اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌ هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به ‌کارگيري يافته‌ هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه ‌اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌ هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به ‌کارگيري يافته‌ هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه ‌اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌ هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به ‌کارگيري يافته‌ هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه ‌اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: برای پرکردن شکاف بین شواهد علمی و مراقبت از بیمار لازم است تا موانع موجود به دقت درک و شناسایی شود. هدف مطالعه حاضر تعیین موانع به ‌کارگیری تحقیقات از نقطه نظر پرستاران فارغ ‌التحصیل شاغل در بخش ‌های مراقبت ویژه زنجان بود.روش: در این مطالعه داده‌ ها با استفاده از مقیاس موانع عملکرد مبتنی بر شواهد «فانک» جمع ‌آوری شد. بر اساس فرمول ‌های آماری نمونه مطالعه را 64 پرستار فارغ ‌التحصیل و شاغل در بخش ‌های مراقبت ویژه بیمارستان ‌های آموزشی زنجان تشکیل می ‌داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ‌ها از آمار توصیفی و آزمون ‌های آماری استنباطی (فریدمن، کروسکالوالیس و من ‌ویتنی ‌یو) استفاده شد.یافته ‌ها: مطابق با نتایج طرح، سه مانع اصلی و اول در به‌ کارگیری نتایج تحقیقات از دیدگاه واحدهای پژوهش عبارت بودند از: «نبود تسهیلات کافی»، «نبود وقت کافی برای مطالعه پژوهش ‌ها»، و «نبود وقت کافی برای اجرایی کردن ایده‌ های جدید». در ضمن اختلاف معناداری بین متغیرهای زمینه ‌ای از قبیل جنس، سابقه، مدرک و سمت در بخش با نمره کل مقیاس موانع دیده نشد.نتیجه‌ گیری: بر اساس نتایج مطالعه توصیه می ‌شود که سیستم بیمارستان‌ های آموزشی زنجان باید برای تامین تسهیلات و در اختیار گذاشتن وقت لازم به منظور مطالعه و به ‌کارگیری نتایج تحقیقات توسط پرستاران، تغییر یابد.
كلید واژه: عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاری مبتنی بر شواهد، بخش ‌های مراقبت ویژه

توضیحات بیشتر