فایل ورد مقايسه دو متن فارسي در اندازه گيري آزمايشگاهي ميانگين و دامنه تغييرات فرکانس پايه

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه دو متن فارسي در اندازه گيري آزمايشگاهي ميانگين و دامنه تغييرات فرکانس پايه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه دو متن فارسي در اندازه گيري آزمايشگاهي ميانگين و دامنه تغييرات فرکانس پايه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه دو متن فارسي در اندازه گيري آزمايشگاهي ميانگين و دامنه تغييرات فرکانس پايه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه دو متن فارسي در اندازه گيري آزمايشگاهي ميانگين و دامنه تغييرات فرکانس پايه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: ارزیابی صوت به روش های درکی و آزمایشگاهی انجام می شود. نمونه ها صوت بیان واکه ها، خواندن متن یا گفتار محاوره است. در ایران، برای ارزیابی صوت دو متن رنگین کمان و پدربزرگ تهیه شده بودند. این پژوهش با هدف مقایسه دو متن در اندازه گیری میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه صوت انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه در 120 فرد عادی 60 نفر مرد و 60 نفر زن 20 تا 59 ساله مورد بررسی قرار گرفت. نمونه صدای آزمودنی ها در خواندن هر دو متن جمع آوری و مقایسه شد.یافته ها: میانگین فرکانس پایه در مردان برای متن پدربزرگ 137.93 با انحراف معیار 1.2 و برای متن رنگین کمان 135.09 با انحراف معیار 1.1 و در زنان به ترتیب 206.07 با انحراف معیار 0.9 و 204.23 با انحراف معیار 2.1 بود (p>0.05). دامنه تغییرات فرکانس پایه در متن پدربزرگ در مردان 88.10 با انحراف معیار 0.8 و در زنان 116.77 با انحراف معیار 1.3 و در متن رنگین کمان در مردان 90.92 با انحراف معیار 1.1 و در زنان 116.08 با انحراف معیار 1.2 بود (p>0.05). بین میانگین فرکانس پایه به دست آمده از مردان در هر متن در گروه های سنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد و در زنان تنها در گروه سنی 59-50 ساله با سایر گروه های سنی تفاوت معنی دار بود (p<0.05). در دامنه تغییرات فرکانس پایه در هیچ یک از دو جنس تفاوت معنی داری در دو متن مشاهده نشد.نتیجه گیری: این دو متن در اندازه گیری میانگین و دامنه تغییرات فرکانس پایه در بزرگسالان یکسان هستند. فرکانس پایه زنان 59-50 ساله با سایر گروه ها تفاوت معنی دار دارد.
كلید واژه: فرکانس پایه، دامنه تغییرات فرکانس پایه، صوت، ارزیابی آزمایشگاهی، متن پدربزرگ، متن رنگین کمان

توضیحات بیشتر