فایل ورد در اين کهنه محراب فردوسي و نقد سياست هاي ساساني و غزنوي در سايه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه

لینک دانلود

 فایل ورد در اين کهنه محراب فردوسي و نقد سياست هاي ساساني و غزنوي در سايه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد در اين کهنه محراب فردوسي و نقد سياست هاي ساساني و غزنوي در سايه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد در اين کهنه محراب فردوسي و نقد سياست هاي ساساني و غزنوي در سايه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد در اين کهنه محراب فردوسي و نقد سياست هاي ساساني و غزنوي در سايه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب

تعداد صفحات :41

یکی از شخصیت هایی که حضور او در شاه نامه، وقایعی دردناک را می آفریند، گشتاسب است. چهره این شاه کیانی در شاه نامه، متفاوت از آن چیزی است که در متون دینی اعم از اوستا و پهلوی نقش شده است. او در شاه نامه پادشاهی کوته اندیش، آزورز، پیمان شکن و خودپرست است، در حالی که در اوستا و متون پهلوی از تقدس بسیار برخوردار است. شاید در ذهن خواننده شاه نامه این پرسش پیش آید: مگر نه این که فردوسی، بنابر تاکید بسیار خود در اثرش، به منابع مورد استفاده اش پای بند بوده، پس چگونه این چرخش شخصیتی در شاه نامه پدیدار شده است؟ این نوشتار بر آن است تا به علل و عوامل این دگرگونی پاسخ دهد. شاید بتوان چنین پنداشت که یکی از عوامل تغییر شخصیت گشتاسب، مبارزه فردوسی و دیگر ایران دوستان هم فکر او، با حکام عصر، اعم از ترک و تازی باشد. به دیگر سخن، تغییر شخصیت گشتاسب، حاصل اهداف سیاسی شاعر و راویانی بوده است که روایت هایی را برخلاف متون دینی زردشتی انتشار داده بودند، چه با گردش شخصیت گشتاسب که ساسانیان خود را بدو منسوب می کردند، حکومت ساسانی و شیوه حکمرانی آن ها مورد نقد قرار می گرفت، یعنی حکومتی که محمود غزنوی مدعی پیوند با آن بود، که البته در نوع شکل گیری و زمان سیطره شباهت هایی بسیار به شیوه حکمرانی ساسانیان دارد. بنابراین شاعر، چهره حقیقی سلطنت ترکان و تازیان را که طریق حکومت ساسانی را می پیمودند و به استبداد دینی و تمرکز قدرت روی آورده بودند، آشکار می کند. فردوسی و راویان هم فکر او با چرخش احوال گشتاسب، قصد مبارزه با همه کسانی را داشتند که هم چون او می اندیشیدند و می گفتند و عمل می کردند.
كلید واژه: گشتاسب، اسفندیار، ساسانیان، غزنویان، استبداد، دین و تعصب

توضیحات بیشتر