فایل ورد بررسي مشکلات رواني اجتماعي کودکان مبتلا به تالاسمي و خواهران و برادران آنها

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مشکلات رواني اجتماعي کودکان مبتلا به تالاسمي و خواهران و برادران آنها دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مشکلات رواني اجتماعي کودکان مبتلا به تالاسمي و خواهران و برادران آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مشکلات رواني اجتماعي کودکان مبتلا به تالاسمي و خواهران و برادران آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مشکلات رواني اجتماعي کودکان مبتلا به تالاسمي و خواهران و برادران آنها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :12

مقدمه: بتا تالاسمی یک بیماری مزمن می‌ باشد که موجب بروز مشکلات روانی اجتماعی در بیماران و اعضای خانواده آنها می شود. این مطالعه جهت تعیین مشکلات روانی اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی و خواهران و برادران آنها در مقایسه با گروه شاهد انجام شده است.روش: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی مقایسه ای است كه با استفاده از مصاحبه ساختاری و چک لیست نشانه ‌های رفتاری کودکان انجام شد. جامعه پژوهش شامل دو گروه، کلیه بیماران مبتلا به تالاسمی در محدوده سنی 4 تا 16 سال که به مرکز بیماری ‌های خاص شهر کرمان مراجعه می کردند و خواهران و برادرانشان بودند و گروه دوم شامل کودکان در همین سن در مدارس شهر کرمان بودند. نمونه این مطالعه 572 کودک، شامل 167 كودک مبتلا به تالاسمی با محدوده سنی 4 تا 16 سال و 166 خواهر و برادر این کودکان بدون ناخوشی مزمن، در همین گروه سنی به عنوان گروه مورد و 239 نفر كودک سالم با همین شرط سنی به عنوان گروه شاهد بودند. تجزیه و تحلیل داده ‌ها استفاده از آزمون های مربع كای، آنالیز واریانس و تی انجام شد.یافته ‌ها: از مجموع کودکان مورد بررسی، %20.4 از کودکان مبتلا به تالاسمی، 12% از خواهر و برادران سالم آنها و %7.9 از کودکان سالم، دچار مشکلات روانی اجتماعی بودند. این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (p=0.000). نتایج نشان داد در گروه خواهر و برادر بیماران مبتلا به تالاسمی میزان اختلال در پسرها بیشتر از دخترها بود. در گروه مبتلا به تالاسمی و خواهر و برادر آنها در گروه مبتلا به اختلالات روانی اجتماعی سابقه نیاز به درمان و نیاز به درمان دارویی بیشتر بود.نتیجه‌ گیری: علاوه بر کودکان مبتلا به تالاسمی، سایر کودکانی که در خانواده با آنها زندگی می کنند، نسبت به سایر کودکان سالم، دچار مشکلات روانی اجتماعی بیشتری می باشند. این امر می طلبد که خواهران و برادران کودکان مبتلا به تالاسمی هم در برنامه ‌‌های مراقبتی مورد توجه قرار گیرند.
كلید واژه: تالاسمی، خواهر و برادر، مشکلات روانی اجتماعی، بیمار مبتلا به تالاسمی

توضیحات بیشتر