فایل ورد مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در کودکان 36-18 ماهه نارس با همتايان هنجار

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در کودکان 36-18 ماهه نارس با همتايان هنجار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در کودکان 36-18 ماهه نارس با همتايان هنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در کودکان 36-18 ماهه نارس با همتايان هنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در کودکان 36-18 ماهه نارس با همتايان هنجار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد، خطری برای رشد زبان محسوب می شود. اطلاعات در مورد دوره های اولیه رشد زبان در کودکان نارس برای شناسایی نیازها و حوزه های آسیب دیده زبانی آنها می تواند به مداخله ای به هنگام بیانجامد. این تحقیق به بررسی اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان 36-18 ماهه نارس با وزن کم هنگام تولد و مقایسه آن با همتایان هنجار پرداخته است.روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر تاریخی، اندازه خزانه واژگان بیانی 42 کودک 36-18 ماهه نارس و 42 همتای هنجار آنان در سه محدوده سنی 6 ماهه با استفاده از فرم II فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز مورد ارزیابی قرار گرفت. فرم ها توسط مادر هر کودک تکمیل گردید.یافته ها: تحلیل داده های پژوهش نشان داد تفاوت میانگین اندازه خزانه واژگان بیانی در دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (p= 0.025). اما بین گروه های سنی در هر گروه، رشد اندازه خزانه واژگان بیانی تفاوت معنی دار مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته ها بیانگر این بود که اندازه خزانه واژگان بیانی در کودکان نارس نسبت به همتایان هنجار کمتر است و این حاکی از وجود تاخیر در اندازه خزانه واژگان بیانی این کودکان است. اما در هر گروه با افزایش سن خزانه واژگان افزایش یافته است که گویای این است که رشد واژگان در این کودکان مشابه با کودکان هنجار است. این مطالعه ضرورت مداخله زودهنگام جهت جبران تاخیر زبانی در این کودکان را نشان می دهد.
كلید واژه: اندازه خزانه واژگان بیانی، تولد زودرس، کودکان 36-18 ماهه، کودک هنجار

توضیحات بیشتر