فایل ورد تاثير آموزش مستقيم آگاهي واجي بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، (گزارش مورد)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مستقيم آگاهي واجي بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، (گزارش مورد) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مستقيم آگاهي واجي بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، (گزارش مورد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مستقيم آگاهي واجي بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، (گزارش مورد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مستقيم آگاهي واجي بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، (گزارش مورد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research

تعداد صفحات :13

زمینه: آگاهی واجی یکی از مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده مهارت خواندن است که با روش های مختلفی آموزش داده می شود. یکی از روش های آموزش آگاهی واجی استفاده از روش آموزش مستقیم است. پژوهش حاضر از اولین پژوهش های آزمایشی است که با هدف بررسی تاثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن انجام شده است.مورد: سه دانش آموز پسر با اختلال خواندن در پایه دوم ابتدایی از یک مدرسه ابتدایی در منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. طرح پژوهش، تک آزمودنی از نوع طرح چند خط پایه ای با آزمودنی های مختلف بود. برای تشخیص اختلال خواندن، از آزمون خواندن و نارساخوانی و مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان و برای اندازه گیری پیشرفت مهارت خواندن، از آزمون محقق ساخته 100 کلمه ای خواندن استفاده شد. داده های مورد نیاز در شرایط مختلف خط پایه، مداخله، و پیگیری جمع آوری شد. در شرایط مداخله آزمایشی هر آزمودنی دست کم ده جلسه آموزش مستقیم آگاهی واجی به مدت 45-40 دقیقه دریافت کرد، اما در شرایط خط پایه و شرایط پیگیری هیچ یک از آنها آموزش مستقیم آگاهی واجی را دریافت نکردند. مقایسه عملکرد آزمودنی ها در شرایط خط پایه، مداخله و پیگیری نشان داد که آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن هر سه آزمودنی تاثیر مثبت داشته و این یادگیری در طول زمان پایدار مانده است.نتیجه گیری: آموزش مستقیم آگاهی واجی بر مهارت خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن در دوره ابتدایی تاثیر مثبت دارد و موجب افزایش مهارت خواندن در آنها می شود.
كلید واژه: اختلال خواندن، آگاهی واجی، پیشرفت خواندن، طرح پژوهش تک آزمودنی

توضیحات بیشتر