فایل ورد بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي کرد زبان، در فاصله زماني سال هاي 1376 تا 1384 (مطالعه موردي: دانشگاه هاي تهران، تبريز، کردستان)

لینک دانلود

 فایل ورد بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي کرد زبان، در فاصله زماني سال هاي 1376 تا 1384 (مطالعه موردي: دانشگاه هاي تهران، تبريز، کردستان) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي کرد زبان، در فاصله زماني سال هاي 1376 تا 1384 (مطالعه موردي: دانشگاه هاي تهران، تبريز، کردستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي کرد زبان، در فاصله زماني سال هاي 1376 تا 1384 (مطالعه موردي: دانشگاه هاي تهران، تبريز، کردستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازنمايي هويت ملي و قومي در نشريات دانشجويي کرد زبان، در فاصله زماني سال هاي 1376 تا 1384 (مطالعه موردي: دانشگاه هاي تهران، تبريز، کردستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات سياسي

تعداد صفحات :30

مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان است. در این تحقیق، 54 نشریه دانشجویی دانشگاه های تهران، تبریز و کردستان طی سال های 1376 تا 1384 با روش تحلیل محتوا و ابزار پرسشنامه معکوس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری احتمالی سیستماتیک و واحد تحلیل در این بررسی، کلیه مطالب موجود در نشریات، شامل (حجم مطالب، خبر، عکس، تیتر، و...) می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که در نشریات دانشجویی کرد زبان در دانشگاه های تبریز، کردستان و تهران بیشترین توجه به هویت قومی و کمترین توجه به هویت ملی معطوف گشته است. در میان ابعاد و مولفه های هویت، بعد سیاسی هویت ملی و بعد فرهنگی هویت قومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین مولفه سیاسی که در هویت ملی بازنمایی شده، مولفه تمایل به انجام فعالیت سیاسی و بیشترین مولفه بعد فرهنگی هویت قومی که بازنمایی شده، به مولفه تعریف و تمجید از مشاهیر فرهنگی مربوط است.
كلید واژه: هویت ملی، هویت قومی، نشریات دانشجویی کردی زبان، بازنمایی

توضیحات بیشتر