فایل ورد تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهرستان دشتستان)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهرستان دشتستان) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهرستان دشتستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهرستان دشتستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهرستان دشتستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات سياسي

تعداد صفحات :25

مشارکت سیاسی، به ویژه از نقطه نظر حضور در انتخابات، یکی از مهمترین مولفه های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعه در حال تحول ایران، محسوب می شود. مقاله حاضرکه به بررسی رابطه میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی رای دهندگان شهرستان دشتستان و میزان مشارکت سیاسی آنان در انتخابات دهم ریاست جمهوری می پردازد، یک تحقیق پیمایشی است که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به منظور گردآوری داده های تحقیق از روش پرسشنامه استفاده شده که مرکب از دو بخش نگرش های سیاسی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی است. هرچند دیدگاه های موجود نشاندهنده رابطه مستقیم میان متغیرهای بالاست، اما یافته ها در این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح پایگاه ها، از میزان مشارکت کاسته شده و بالعکس با کاهش سطح آن، میزان مشارکت افزایش یافته است.
كلید واژه: مشارکت سیاسی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، انتخابات، رای دهندگان شهرستان دشتستان

توضیحات بیشتر