فایل ورد تغييرپذيري شاخص هاي کيفي خاک در ارتباط با ميکروتوپوگرافي حادث شده از ريشه کن شدن درختان جنگلي

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرپذيري شاخص هاي کيفي خاک در ارتباط با ميکروتوپوگرافي حادث شده از ريشه کن شدن درختان جنگلي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرپذيري شاخص هاي کيفي خاک در ارتباط با ميکروتوپوگرافي حادث شده از ريشه کن شدن درختان جنگلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرپذيري شاخص هاي کيفي خاک در ارتباط با ميکروتوپوگرافي حادث شده از ريشه کن شدن درختان جنگلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرپذيري شاخص هاي کيفي خاک در ارتباط با ميکروتوپوگرافي حادث شده از ريشه کن شدن درختان جنگلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

ریشه کن شدن درختان و ایجاد میکروتوپوگرافی های پیت و ماند باعث ایجاد شرایط ناهمگن و غیریکنواخت در اکوسیستم خاکی می شوند. با توجه به این که اکوسیستم جنگلی هیرکانی ایران، اکوسیسستمی کوهستانی محسوب شده و دارای درختانی مسن با قطرهای بالا است بنابراین تصور بر آن است که درختان ریشه کن شده در چنین اکوسیستمی به تعداد زیاد قابل ملاحظه باشد. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و بررسی میزان تغییرپذیری برخی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در محل درختان ریشه کن شده و موقعیت میکروسایت های پیت و ماند است. به همین منظور، مساحت 20 هکتار از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس واقع در استان مازندران پیمایش شده و تعداد 34 درخت ریشه کن شده از گونه های درختی مختلف شناسایی شد. نمونه های خاک از پنج میکروسایت بالای ماند، دیواره ماند، دیواره پیت، ته پیت و زیر تاج پوشش بسته (سطح جنگل) به کمک استوانه ای مدور با سطح مقطع 81 سانتی متر مربع و از سه عمق 15-0، 30-15 و 45-30 سانتی متری گرفته شد. رطوبت، اسیدیته، ماده آلی، نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن خاک در محیط آزمایشگاه اندازه گیری گردید. نتایج آماری صورت گرفته نشان داد که بیشترین مقادیر رطوبت، ماده آلی و نیتروژن به ته پیت، اسیدیته به دیواره و بالای ماند، نسبت کربن به نیتروژن به دیواره ماند اختصاص داشته است. اسیدیته خاک تفاوت آماری معنی داری را در بین عمق های مختلف خاک نشان نداده است. نتایج این بررسی می تواند در ارزیابی خاک های جنگلی و مدیریت جنگل به کار گرفته شود.
كلید واژه: پیت و ماند، بادافتادگی، رطوبت، اسیدیته، ماده آلی، نسبت کربن به نیتروژن

توضیحات بیشتر