فایل ورد ارزيابي مدل نرم افزاري SEEP/W در برآورد ميزان نشت آب از کانال هاي خاکي (مطالعه موردي شبکه آبياري زاينده رود)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مدل نرم افزاري SEEP/W در برآورد ميزان نشت آب از کانال هاي خاکي (مطالعه موردي شبکه آبياري زاينده رود) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مدل نرم افزاري SEEP/W در برآورد ميزان نشت آب از کانال هاي خاکي (مطالعه موردي شبکه آبياري زاينده رود)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مدل نرم افزاري SEEP/W در برآورد ميزان نشت آب از کانال هاي خاکي (مطالعه موردي شبکه آبياري زاينده رود)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مدل نرم افزاري SEEP/W در برآورد ميزان نشت آب از کانال هاي خاکي (مطالعه موردي شبکه آبياري زاينده رود) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

به منظور بهره وری از آب در کشاورزی دانستن میزان نشت آب از کانال ها لازم است. اگرچه روابط تجربی متعددی برای تخمین میزان نشت از کانال ها به دست آمده، ولی تجربه نشان داده که ضرایب این معادلات با شرایط کشور ایران متفاوت است و از طرفی نوع روابط نیز به صورت منطقه ای تغییر می کنند. در مطالعه حاضر، توانایی مدل نرم افزاری SEEP برای تخمین میزان نشت آب تعدادی از کانال های خاکی زیردست سد زاینده رود بررسی شد. به همین منظور میزان نشت در هفت کانال خاکی درجه 3 و 4 منطقه توسط مدل SEEP شبیه سازی شد و با نتایج روش بیلان آبی مقایسه گردید. سپس میزان نشت با استفاده از چهار روش تجربی شامل دیویس و ویلسون، مولس ورث ینی دومیا، موریتز و اینگهام نیز محاسبه شدند. ضریب تبیین برای چهار روش تجربی و مدل SEEP به ترتیب 9.3، 6.7، 37.3، 18.3، 87.9 درصد به دست آمد که مبین توانایی بالای مدل SEEP در تخمین میزان نشت آب از کانال های خاکی درجه 3 منطقه مورد مطالعه و ضعف معادلات تجربی بود. برای استفاده از معادلات تجربی باید این معادلات برای شرایط محلی واسنجی گردند.
كلید واژه: نشت، کانال های خاکی، زاینده رود، نرم افزار SEEP، معادلات تجربی نشت

توضیحات بیشتر