فایل ورد مطالعه آنومي سياسي در بين دانشجويان ايراني

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه آنومي سياسي در بين دانشجويان ايراني دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه آنومي سياسي در بين دانشجويان ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه آنومي سياسي در بين دانشجويان ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه آنومي سياسي در بين دانشجويان ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات سياسي

تعداد صفحات :29

هدف از پژوهش حاضر بررسی و سنجش آنومی سیاسی و برخی متغیرهای مرتبط با آن بر اساس مبانی نظری (احساس اثربخشی اجتماعی- سیاسی، اعتماد اجتماعی- سیاسی، احساس ناعادلانه بودن قواعد و فردگرایی (التزام مدنی) در سطح دانشجویان ایرانی است. در مبانی نظری، آرا دورکیم در باب آنومی سیاسی مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع زمینه یابی یا پیمایش است و اطلاعات مورد نظر از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردیده است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد. حجم نمونه حدود 350 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که آرا پاسخگویان (دانشجویان نمونه) نشان دهنده وجود حد بالاتر از متوسط آنومی سیاسی است. یافته های دیگر حاکی از این بود که احساس اثربخشی اجتماعی- سیاسی در سطحی کمتر از متوسط، اعتماد اجتماعی- سیاسی و متغیر ناعادلانه بودن قواعد در سطحی نزدیک متوسط، و متغیر فردگرایی (التزام مدنی) در سطح متوسط در دانشجویان مشاهده می شود.
كلید واژه: آنومی سیاسی، اعتماد اجتماعی-سیاسی، عادلانه بودن قواعد، اثربخشی اجتماعی-سیاسی، فردگرایی (عدم التزام مدنی)

توضیحات بیشتر