فایل ورد مدل سازي انتقال و نگهداشت آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي تحت جريان اشباع آب در خاک

لینک دانلود

 فایل ورد مدل سازي انتقال و نگهداشت آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي تحت جريان اشباع آب در خاک دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل سازي انتقال و نگهداشت آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي تحت جريان اشباع آب در خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل سازي انتقال و نگهداشت آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي تحت جريان اشباع آب در خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل سازي انتقال و نگهداشت آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي تحت جريان اشباع آب در خاک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :21

مطالعه انتقال میکروب ها در خاک از جنبه های مختلفی مانند آلودگی آب های زیرزمینی و پالایش زیستی خاک و آب زیرزمینی اهمیت دارد. هدف از این پژوهش مطالعه کمی انتقال باکتری در ستون های خاک آهکی دست نخورده تحت شرایط رطوبتی اشباع بود. بدین منظور، منحنی رخنه باکتری سودوموناس فلورسنس و کلراید در شرایط اشباع پایدار اندازه گیری شد. پس از پایان آزمایش انتقال باکتری، تعداد باکتری در لایه های مختلف خاک شمارش شد. مدل جذب - واجذب سینتیک تک مکانی و دو مکانی برنامه HYDRUS-1D برای پیش بینی انتقال و جذب باکتری در ستون خاک استفاده شد. نتایج نشان داد مدل جذب - واجذب سینتیک دو مکانی در مقایسه با مدل تک مکانی برآوردی بهتر از انتقال و نگهداشت باکتری در نیمرخ خاک دارد. کارایی این مدل (E) در برآورد منحنی رخنه باکتری از 0.92 تا 0.95 و در برآورد نگهداشت باکتری در نیمرخ خاک از 0.86 تا 0.94 بود. جذب باکتری به مکان 1 نسبتا سریع و واجذب آن کند بود. در حالی که جذب باکتری و واجذب آن از مکان 2 سریع بود. ویژگی جذب سریع و واجذب کند باکتری در مکان 1 به کربنات کلسیم خاک نسبت داده شد که مکانی مناسب برای جذب باکتری است. نرخ واجذب باکتری کمتر از 0.01 نرخ جذب آن بود که نشان دهنده جذب تقریبا غیرقابل برگشت باکتری به کربنات کلسیم است. بیشتر باکتری ها پالایش شده در لایه های سطحی خاک نگهداشته شدند و با کاهش عمق مقدار نگهداشت باکتری به صورت نمایی کاهش یافت. نرخ حذف باکتری در خاک از 4 تا 4.9 متغیر بود. نرخ بالای حذف باکتری به کربنات کلسیم خاک نسبت داده شد که دارای بار موافق برای جذب باکتری گرم منفی است.
كلید واژه: انتقال باکتری، سودوموناس فلورسنس، جذب، جریان اشباع، خاک آهکی، واجذب

توضیحات بیشتر